Zagovornik je ocenil, da ureditev volitev za zdomce ni diskriminatorna

20. 12. 2022
Volilna skrinjica

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so na dan volitev v tujini. Zanje je predvideno, da lahko glas oddajo tudi po pošti, stroške pošiljanja glasovnice pa krijejo sami. Zagovornik je ocenil, da to ni diskriminatorno.

Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije pri volitvah, saj zakonodaja določa, da morajo zdomci stroške pošiljanja izpolnjene glasovnice na slovensko diplomatsko-konzularno predstavništvo ali Državni volilni komisiji (DVK) poslati na lastne stroške. Prijavitelj domnevne diskriminacije je zatrjeval, da ureditev posameznikom onemogoča uresničitev volilne pravice zaradi njihove osebne okoliščine premoženjskega stanja, saj si nekateri zdomci tega stroška ne morejo privoščiti in zato na volitvah ne sodelujejo.

Zagovornik je zato opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor. Pri tem je ugotovil, da je glasovanje v tujini oziroma iz tujine lahko odvisno od zmožnosti plačila poštnine za pošiljanje glasovnice. Ker pa gre pri odločitvi za bivanje v tujini za svobodno izbiro posameznika, Zagovornik kraja bivanja v tem primeru ni mogel obravnavati kot osebno okoliščino po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). To pa pomeni, da v obravnavani zadevi ni temeljnega elementa za ugotovitev diskriminacije. Diskriminacija je po ZVarD namreč vsaka neupravičena neenaka obravnava oseb v primerljivem položaju na podlagi njihovih osebnih okoliščin (takšnih osebnih značilnosti, ki jih posamezniki ne morejo izbrati sami).

V oceni diskriminatornosti predpisa je Zagovornik dodal, da so položaji volivcev v Sloveniji in volivcev v tujini primerljivi, povračilo stroškov za glasovanje po pošti pa je enako urejeno za ene in druge – in ne pripada ne enim ne drugim. Ocenil je tudi, da bi ugotavljanje morebitnega nizkega premoženjskega stanja pri vsakem volivcu, ki glasuje po pošti iz tujine, presegalo dolžnost države po zagotavljanju uresničevanja splošne volilne pravice. Dejstvo, da stroške pošiljanja volilnega gradiva v primeru glasovanja po pošti iz tujine nosi volivec, zato po oceni Zagovornika ne predstavlja diskriminacije po ZVarD.

To je kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-je-ocenil-da-ureditev-volitev-za-zdomce-ni-diskriminatorna/.

Foto: STA

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023