Search
Close this search box.

Mediji

Sporočanje informacij o Zagovorniku načela enakosti in njegovem delu je eden izmed mehanizmov informiranja in obveščanja. Informacije o spodbujanju enakopravnosti; kampanje ozaveščanja ter preprečevanja diskriminacije; obveščanje o postopkih pri Zagovorniku načela enakosti, ki jih imajo na voljo posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani; obveščanje o stanju diskriminacije v državi, predstavitev raziskav in poročil – vse to Zagovornik načela enakosti sporoča splošni in ciljnim javnostim prek spletne strani, družbenih omrežij, medijev ter ostalih sredstev informiranja in obveščanja.

Kontakt za medije:

Majda Hostnik

Vodja kabineta

Črt Kaker

Svetovalec Zagovornika