Zagovornik načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo. Pravica do varstva pred diskriminacijo je zapisana v 14. členu slovenske ustave.

Zagovornik načela enakosti deluje po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki so ga poslanci Državnega zbora sprejeli maja 2016.

Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor na predlog predsednika republike za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije, za prvega zagovornika načela enakosti. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Z ustanovitvijo posebnega organa za enakost je Republika Slovenija izpolnila svojo obveznost iz evropskih direktiv o enakosti.

Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.

Pristojnosti in naloge
 
 

Sodelovanja
 
 

Mednarodno sodelovanje
 
 

Pravne podlage
 
 

Katalog informacij javnega značaja
 

Javne objave
 
 

Lahko branje
 
 

Dostopnost