Search
Close this search box.

Zagovornik načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo. Pravica do varstva pred diskriminacijo je zapisana v 14. členu slovenske ustave.

Zagovornik načela enakosti deluje po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki so ga poslanci Državnega zbora sprejeli maja 2016.

Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor na predlog predsednika republike za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije, za prvega zagovornika načela enakosti. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Z ustanovitvijo posebnega organa za enakost je Republika Slovenija izpolnila svojo obveznost iz evropskih direktiv o enakosti.

Zagovornik načela enakosti nudi informacije, svetovanje in zagovorništvo. Sprejema prijave diskriminacije in v uradnem postopku ugotavlja diskriminacijo. Raziskuje in spremlja stanje diskriminacije v Sloveniji, daje priporočila pristojnim in o varstvu pred diskriminacijo osvešča javnost.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, univerzitetni diplomirani sociolog, zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov Equinet od oktobra 2019 dalje.

Programski direktor Društva informacijski center Legebitra med leti 2013 – 2016. Vodil projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora (2005 – 2007), pred tem pa kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, univerzitetni diplomirani sociolog, zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov Equinet od oktobra 2019 dalje.

Programski direktor Društva informacijski center Legebitra med leti 2013 – 2016. Vodil projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora (2005 – 2007), pred tem pa kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).

Kontaktirajte nas

Naš naslov

Železna cesta 16,
1000 Ljubljana

Telefon

(01) 4735 531

Pravno svetovanje
080 81 80
brezplačna telefonska številka vsak delovni dan od 10:00 do 12:00 ob sredah tudi od 15:00 do 18:00
Elektronski naslov

gp@zagovornik-rs.si

Delovni čas

Vsak dan od 9:00 do 16:00

Pristojnosti in naloge
 
 

Sodelovanja
 
 

Mednarodno sodelovanje
 
 

Pravne podlage
 
 

Katalog informacij javnega značaja
 

Javne objave
 
 

Lahko branje

 
 

Dostopnost


 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov