Zagovornik s priporočilom za odpravo krivic ljudem, ki jih je Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost spregledal

Zagovornik s priporočilom za odpravo krivic ljudem, ki jih je Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost spregledal

21. 12. 2022

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti v Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost.

Zagovornik je prejel prijavo, v kateri stranka opozarja na možno diskriminatorno obravnavo ljudi z invalidnostmi po Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI). Posameznik se je v preteklosti težje poškodoval, kljub temu se je redno šolal do 26. leta. Polnoleten je postal leta 2011. Zaradi napačnih informacij, ki jih je pridobil na centru za socialno delo (CSD) v času rednega šolanja, ob polnoletnosti ni vložil vloge za pridobitev pravice do invalidnine po takrat veljavnem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP). To je storil kasneje, ko je od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) dobil informacije, da mu pravica do nadomestila pripada. Ta mu je bila priznana za naprej. Ko je po ZINNI vložil vlogo za uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost, mu jo je CSD zavrnil. Obrazložili so, da mu je bila pravica do nadomestila v vmesnem času priznana po ZDVDTP, zato do izplačila nadomestila ni upravičen.

Zagovornik je po preučitvi primera ugotovil, da so osebe, ki so pravico do invalidnine pridobile šele po zaključku šolanja, po ZINNI upravičeni do polnega izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost za nazaj. Osebe, ki so pravico pridobile po ZDVDTP, pa do izplačila za nazaj niso upravičene. Zagovornik je tako ugotovil, da gre za različno obravnavo oseb, glede na to, ali so pridobile pravico po ZDVDTP ali ne. Čeprav je bil namen ZINNI, da popravi krivice, tega namena v praksi ni v celoti dosegel.

Zagovornik je MDDSZ zato priporočil, naj spremeni ZINNI na način, da bo vsem upravičencem pravica do invalidskega nadomestila, ki jim je bila priznana po ZDVDTP, priznana od polnoletnosti dalje.

To je kratek povzetek priporočila, ki je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-zakona-o-izplacilu-neizplacanega-nadomestila-za-invalidnost/.

Deli objavo

Ostale novice

ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022