Search
Close this search box.

Iskalnik po obravnavanih primerih

Iskanje po kategorijah

Vrsta izdelka
Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
9. 7. 2024
Svetovanje
9. 7. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je v istospolnem partnerskem razmerju in je pri avtomobilskem klubu uveljavljala ugodnost družinskega paketa za članstvo. Referentka kluba je od strankine partnerke zahtevala, da skladno z določbo splošnih pogojev članstva, ki...
5. 7. 2024
Svetovanje
5. 7. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil ruski državljan, ki sicer že tri leta dela in živi v Sloveniji. Na pristojni upravni enoti je pravočasno vložil vlogo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, potem pa je moral čakati več mesecev,...
4. 7. 2024
Svetovanje
4. 7. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki ji je bančna uslužbenka zavrnila prošnjo za odprtje osnovnega bančnega računa, ker ni imela pogodbe o zaposlitvi. Stranka je sicer sumila, da je bil razlog za takšno ravnanje njeno romunsko državljanstvo,...
3. 7. 2024
Priporočilo
3. 7. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za kulturo je priporočil, naj s sistemskim financiranjem zagotovi razvoj jezika gluhih. Neuresničeno priporočilo: Zagovornik načela...
1. 7. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
1. 7. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Čeprav je njihova življenjska skupnost po Družinskem zakoniku pravno gledano enakovredna...
27. 6. 2024
Svetovanje
27. 6. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila nevladna organizacija, ki je navedla, da so upokojenci v Zakonu o dolgotrajni oskrbi diskriminatorno obravnavani pri določanju prispevkov za dolgotrajno oskrbo, saj da so se prispevki za socialno varnost doslej obračunavali od bruto...
27. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
27. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, vendar le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu,...
20. 6. 2024
Svetovanje
20. 6. 2024
Svetovanje
Stranka se je na Zagovornika obrnila zato, ker ji je določena zbornica izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva, ker da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti. Zagovornik je stranki predstavil svoja pooblastila in pogoje za ugotovitev diskriminacije. Pojasnil je, da...
18. 6. 2024
Priporočilo
18. 6. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse informacije in komunikacija pa bi morala biti dostopna v ustreznih jezikih in pisavah. Opozoril je...
18. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
18. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki, ki za vožnjo prav tako rabijo očala, a so slabovidni postali po pridobitvi vozniškega dovoljenja...