Iskalnik po obravnavanih primerih

Iskanje po kategorijah

Vrsta izdelka
Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
5. 9. 2023
Svetovanje
5. 9. 2023
Svetovanje
Zagovornik je prejel pisanje stranke, v katerem je zatrjevala, da je diskriminirana zaradi svoje osebne okoliščine spolne usmerjenosti in ker je njegov partner državljan tretje države. Tretja država, iz katere je partner, zakonske zveze in porok istospolnih partnerjev ne omogoča,...
30. 8. 2023
Svetovanje
30. 8. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je menila, da je pravilnik podjetja, v katerem dela, diskriminatoren do določenih zaposlenih. Zagovornik je pravilnik pregledal in stranki pojasnil, da bi lahko bilo z vidika varstva pred diskriminacijo v njem sporno določilo,...
30. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce v primerjavi z begunci iz drugih držav. Ugotovil je, da je različna obravnava, ki so...
29. 8. 2023
Svetovanje
29. 8. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je opozorila na domnevno spolno diskriminacijo na svetovnem prvenstvu v moški odbojki, ki se je odvijalo leta 2022 v Ljubljani. Stranka je zatrjevala, da kot spremljevalka prvenstva po televiziji med mladimi...
25. 8. 2023
Svetovanje
25. 8. 2023
Svetovanje
Zagovornik je od drugega državnega organa prejel odstop informacije glede prijave domnevnih nepravilnostih inšpektorice. Ta naj bi po navedbah neimenovanega prijavitelja postopke inšpekcijskega nadzora zaradi odstranitve lesenih utic vodila diskriminatorno, saj naj bi obravnavala le določene lastnike in ne vseh,...
25. 8. 2023
Svetovanje
25. 8. 2023
Svetovanje
Zagovornik je v vednost prejel pisanje občine, naslovljeno na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Občina je navedla, da na dvojezičnem območju beleži velik porast učencev-tujcev (priseljencev). Otroci priseljencev se vključujejo v šole s slovenskim in italijanskim učnim jezikom, zakonodaja pa...
24. 8. 2023
Svetovanje
24. 8. 2023
Svetovanje
V prostorih Zagovornika načela enakosti sta uslužbenca Zagovornika opravila svetovalni razgovor s stranko, ki je oseba z invalidnostjo. Stranka je na Zagovornika naslovila več vprašanj in predstavila težave, s katerimi se je srečala, ko se je želela včlaniti v določeno...
22. 8. 2023
Svetovanje
22. 8. 2023
Svetovanje
Zagovornika je stranka prosila za mnenje, ali je diskriminatorno, da potniki slovenskih vlakov za prevoz električnih koles plačajo tri evre, za prevoz navadnih pa pol manj. Iz njenih navedb je bilo možno razbrati, da meni, da takšna različna obravnava temelji...
22. 8. 2023
Svetovanje
22. 8. 2023
Svetovanje
Zagovornik je prejel pisanje stranke, v katerem je navedla, da njen delodajalec zaposlenim, ki med letom zapustijo podjetje, izplača le sorazmerni del regresa, pri čemer za osnovo izplačila upošteva minimalen znesek regresa za določeno leto ne glede na delovno mesto...
22. 8. 2023
Svetovanje
22. 8. 2023
Svetovanje
Zagovornik je prejel pisanje stranke, v katerem je navedla, da je od javnega zavoda prejela plačilni nalog za napačno parkiranje v slovenskem in italijanskem jeziku. Meni, da gre za očiten primer diskriminacije zaradi izdaje plačilnega naloga samo za tiste, za...