Search
Close this search box.

Iskalnik po obravnavanih primerih

Iskanje po kategorijah

Vrsta izdelka
Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
26. 3. 2024
Svetovanje
26. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka z navedbami, da sta slovenska ustava in Lizbonska pogodba nedemokratični, saj na njuni podlagi otroci in mladoletniki nimajo pravice voliti, kar naj bi imelo porazne posledice za celotno družbo. Zagovornik je stranki pojasnil svoje...
25. 3. 2024
Priporočilo
25. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Organ za varstvo pred diskriminacijo je opozoril, da je treba pri določenih ukrepih poudariti...
22. 3. 2024
Svetovanje
22. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je izražala domnevo, da organ javne uprave pri upoštevanju izpolnjevanja pogojev na razpisu za določeno delovno mesto diskriminira osebe, ki so si potrebne delovne izkušnje pridobivale s študentskim delom. Organ namreč...
22. 3. 2024
Priporočilo
22. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tiste z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov tako, da bodo vsi ljudje to pravico lahko...
20. 3. 2024
Svetovanje
20. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila uslužbenka agencije, ki napotuje delavce na delo k drugim uporabnikom. Navedla je, da se njihova agencija in uporabnik razhajata pri razlagi zakonskih določb, ki določajo oz. ščitijo pravice napotenih delavcev. Zagovorniku je v...
19. 3. 2024
Svetovanje
19. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki meni, da je spremenjeni način unovčevanja popustov v eni od trgovskih verig ponižujoč za starejše potrošnike. Zagovornik je stranki uvodoma predstavil vsebino pojma diskriminacije in svoje pristojnosti. Pojasnil je, da trgovsko podjetje s...
18. 3. 2024
Svetovanje
18. 3. 2024
Svetovanje
Zagovornik je od inšpektorata prejel vlogo, v kateri je predlagatelj, ki je novinar, zatrjeval hude kršitve delovanja ene od mestnih občin. V prijavi diskriminacije inšpektoratu je navedel, da se kot predstavnik enega od medijev edini ne more udeležiti dogodkov občine,...
13. 3. 2024
Svetovanje
13. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je trdila, da je plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka (OZP), uvedenega z letom 2024, za vzdrževane osebe brez dohodka, kot npr. za ženo upokojenca s povprečno pokojnino, ki je po njem zavarovana,...
13. 3. 2024
Svetovanje
13. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je navedla, da je posodobitev bančne aplikacije na iPhone mobilnih telefonih določene znamke možna samo za najnovejši operacijski sistem. Vprašala je, ali banka diskriminira med svojimi komitenti s tem, ko onemogoča posodobitev aplikacije...
13. 3. 2024
Svetovanje
13. 3. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je večkrat obrnil občinski svetnik, ki je zatrjeval, da je bil neenako obravnavan v primerjavi z županom. Slednji je na seji občinskega sveta imel možnost predstaviti svoja stališča glede razlastitvenega postopka, medtem ko je bil občinski svetnik,...