Iskalnik po obravnavanih primerih

Iskanje po kategorijah

8. 12. 2022
Priporočilo
8. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Državnemu zboru dal priporočili k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem svetu. Priporočil je, da se črta predlagana rešitev, ki bi uzakonila možnost sodnega odvzema pravice voliti in biti voljen v Državni svet...
1. 12. 2022
Priporočilo
1. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik s priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozorja na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Zakonsko določen skrajni...
1. 12. 2022
Priporočilo
1. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik s priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozorja na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Zakonsko določen skrajni...
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine, ki se izplačajo delavcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. To po oceni Zagovornika ni...
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno uspešnost kolektiva prodajnega mesta. Pri obeh nagradah so bili tako potencialno prikrajšani zaposleni, ki so...
25. 11. 2022
Priporočilo
25. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in nestrpnosti. To bi zagotovilo boljšo prepoznavo in ustrezno obravnavo storilcev teh kaznivih dejanj.
25. 11. 2022
Priporočilo
25. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za gluhe in naglušne. V priporočilu izpostavlja, da je po oceni Zveze društev gluhih in naglušnih...
22. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati v družbo, pripada nadomestilo za invalidnost ne glede na njihovo premoženjsko stanje. Do tega nadomestila...
22. 11. 2022
Priporočilo
22. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočil, da Državnemu zboru predlaga spremembo Zakona o socialnem vključevanju invalidov v delu, ki ureja krog upravičencev do statusa invalida. Zagovornik predlaga razširitev prvega odstavka 3. člena...
17. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
17. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do določenih popustov vezalo na uporabo posebne aplikacije za pametne telefone. Uvedeni način poslovanja je po...