Iskalnik po obravnavanih primerih

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne prebiva v isti občini, v kateri je zdravstveni dom. Kraj bivanja zavarovanca ni dopusten razlog...
9. 1. 2023
Priporočilo
9. 1. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam z invalidnostmi. Opozoril je, da se po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov rok za prilagoditev...
28. 12. 2022
Priporočilo
28. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela,...
22. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
22. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je zatrjevala diskriminacijo na podlagi verskega prepričanja v javnem zavodu, ker je vodstvo v avli ob vhodu v prostore zavoda dalo postaviti božični motiv (jaslice), kar po mnenju številnih zaposlenih krši ustavno načelo...
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki...
22. 12. 2022
Priporočilo
22. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj v čim krajšem možnem času odpravi administrativno oviro in prilagodi informacijski sistem upravnih enot tako, da bo dopuščal pridobitev, podaljšanje ali zamenjavo vozniškega dovoljenja ter opravljanje vozniškega izpita tudi prosilcem...
19. 12. 2022
Priporočilo
19. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti v Zakonu o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI). Zagovornik je ministrstvu za delo, družino,...
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi.
15. 12. 2022
Svetovanje
15. 12. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je zatrjevala, da se čuti prikrajšano, ker ji Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne izplača letnega dodatka, ki so ga sicer deležni vsi upokojenci. Stranka je zaradi svoje bolezni delovno aktivna za...
15. 12. 2022
Priporočilo
15. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo slabšega položaja ranljivih skupin pozorni na zakonsko določena pravila za sprejemanje takih ukrepov. Opozoril je,...