Search
Close this search box.

Hujše oblike diskriminacije

Večkratna diskriminacija pomeni, da je oseba diskriminirana zaradi več osebnih okoliščin hkrati.

Primer: Pripadnik romske skupnosti, ki je hkrati invalid, je lahko žrtev diskriminacije že samo zato, ker je Rom, ali pa le zato, ker je invalid. Lahko pa je žrtev diskriminacije tudi zato, ker je Rom in invalid.

O množični diskriminaciji govorimo takrat, ko je s spornim ravnanjem diskriminiranih več oseb hkrati, zlasti če je neenako obravnavanje motivirano s sovraštvom ali prezirom do oseb z določeno osebno okoliščino.

Izraz množična diskriminacija se uporablja kot nevtralni pojem za vse primere diskriminacije, ki temeljijo na večjem številu diskriminiranih oseb.

  •  Primer: Izbris določene skupine državljanov iz vseh uradnih evidenc (npr. izbrisani).

Dolgotrajna oziroma ponavljajoča se diskriminacija šteje za hujšo obliko diskriminacije in pomeni izpostavljenost osebe diskriminaciji, ki traja dalj časa ali ki se ponavlja.

  • Primer: Neureditev dostopa do pitne vode v romskih naselji.

Diskriminacija s težko popravljivimi posledicami je diskriminacija, ki vsebuje ali bi lahko vsebovala težko popravljive posledice za diskriminirano osebo pri njene pravnemu položaju, pravicah ali obveznostih, še posebej, če je storjena v razmerju do otrok ali drugih slabotnih oseb.

  • Primer: Z interventnim zakonom je bil sprejet ukrep obvezne upokojitve ob izpolnitvi zakonskih pogojev. V praksi je to pomenilo, da je pogodba o zaposlitvi ženskih zavarovank lahko prenehala veljati nekaj mesecev prej kot moškim. Tak začasni ukrep je nosil trajne in nepopravljive delovnopravne posledice za posameznice, ki so v času sprejetja interventnih ukrepov izpolnile pogoj za upokojitev.