Mednarodno sodelovanje

Zakon o varstvu pred diskriminacijo Zagovorniku načela enakosti nalaga izmenjavo rezultatov raziskav in drugih podatkov o diskriminaciji z mednarodnimi institucijami, ki jih nato uporabijo pri svojih raziskavah in analizah.

Sodelovanje poteka tudi v obratni smeri: Zagovornik od mednarodnih institucij in njihovih predstavnikov v Sloveniji spoznava tuje dobre prakse in jih vključuje v svoje delo.

Mednarodno sodelovanje vključuje bilateralno sodelovanje, izmenjavo podatkov v okviru Evropske unije in aktivno sodelovanje v delovnih telesih krovne evropske organizacije organov za enakost – Equinet.

Poleg tega Zagovornik sodeluje tudi z organi Sveta Evrope (Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Komisija Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti, Svetovalni odbor za Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin) in z Organizacijo združenih narodov.

Mednarodne institucije

Bilateralno sodelovanje

Bilateralno sodelovanje je del mednarodnega sodelovanja na konkretni ravni med dvema državama. Pri tem gre za specifične dogovore in dobre prakse, ki omogočajo rast nacionalnih organov za načelo enakosti. Bilateralno sodelovanje omogoča izmenjavo mnenj in dobrih praks iz prve roke.

Dokumenti mednarodnih institucij: