Search
Close this search box.

Oddajte predlog za obravnavo diskriminacije

Predlog za obravnavo diskriminacije

Če mislite, da ste bili neenako obravnavani zaradi katere od vaših osebnih okoliščin, lahko Zagovorniku podate predlog za obravnavo diskriminacije.

Predlog za obravnavo diskriminacije mora vsebovati vse bistvene in obvezne sestavine, kot jih definira 36. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo:

  • osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv predlagatelja, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo nasprotne strani oziroma kršitelja, če je ta predlagatelju znan, njegov naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež;
  • navedbo okoliščin, osebnih imen in kontaktnih podatkov morebitnih prič ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da je prišlo do diskriminacije, torej neenake obravnave na podlagi ene ali več osebnih okoliščin;
  • kontaktni podatki predlagatelja;
  • lastnoročni podpis predlagatelja.


Predlog za obravnavo diskriminacije lahko vložite tudi anonimno, v tem primeru zadoščajo podatki iz druge in tretje alineje.

Prijavo diskriminacije je možno vložiti tudi na obrazcu, ki mora biti podpisan (razen v primeru anonimne prijave).

Obrazec izpolnite, natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Obrazec lahko tudi podpišete in preslikate (poskenirate ali poslikate) in ga pošljete na elektronski naslov: gp@zagovornik-rs.si.

Zelo pomembno je, da so v prijavi navedene osebne okoliščine, ki so bile razlog za določeno neenako obravnavo.

Če ob izpolnjevanju obrazca naletite na težavo ali nejasnost, nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 81 80.

Lahko si pomagate z navodili za prijavo diskriminacije v Lahkem branju.

Pri Zagovorniku načela enakosti smo za lažje razumevanje obrazec prevedli v italijanski in madžarski jezik. Ker je sedež organa izven območja, kjer živi italijanska manjšina, se na podlagi 62. člena Zakona o upravnem postopku v postopkih pred organom uporablja slovenski jezik. Zato vas prosimo, da obrazec izpolnite v slovenskem jeziku.

Za lažje razumevanje smo obrazec prevedli tudi v angleški jezik. Na podlagi Zakona o upravnem postopku vas prosimo, da obrazec izpolnite v slovenskem jeziku.

Predlog za obravnavo diskriminacije v italijanskem jeziku
Predlog za obravnavo diskriminacije v madžarskem jeziku
Predlog za obravnavo diskriminacije v angleškem jeziku