Zaključena ugotavljanja diskriminacije

30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno uspešnost kolektiva prodajnega mesta. Pri obeh nagradah so bili tako potencialno prikrajšani zaposleni, ki so...
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je namreč zgradila nov podhod, ki ljudem z gibalnimi ovirami ne omogoča neoviranega dostopa. Zakon o...
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočila predstavitev stališč, a jih pri tem neupravičeno...
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je o merilih za izplačilo nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina teh dodatkov k plači je namreč temeljila na prisotnosti delavcev na delovnem mestu. To pa...
16. 6. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
16. 6. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije v letu 2019 v postopku ugotavljanja diskriminacije odločil, da je bil določen zavod z enostransko prekinitvijo oglaševalske kampanje s strani druge pravne osebe diskriminiran. Najeti avtobusni oglas, s katerim je zavod o...
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Občina je kot eno od meril za pridobitev brezplačne smučarske vozovnice za dijake, ki imajo v občini stalno bivališče, določila datum prijave stalnega bivališča v občini. Zaradi tega merila vsi dijaki s stalnim bivališčem v občini niso bili upravičeni do...
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Občina je kot eno od meril za pridobitev brezplačne smučarske vozovnice za dijake, ki imajo v občini stalno bivališče, določila datum prijave stalnega bivališča v občini. Zaradi tega merila vsi dijaki s stalnim bivališčem v občini niso bili upravičeni do...
9. 3. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
9. 3. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Banka je stranki zaprla osebni račun samo zato, ker je kubanska državljanka. Zato je Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do storitev.
9. 3. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
9. 3. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Na Zagovornika se je obrnil uporabnik storitev finančnega podjetja, ki je zatrjeval, da ga je podjetje diskriminiralo. Po tem, ko je eno leto uporabljal storitve podjetja, mu je to sporočilo, da bo z njim prekinilo poslovno razmerje. Ob tem mu...
4. 2. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
4. 2. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je ugotovil nov primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnice. Primer je poseben zato, ker je podjetje pravilno in nediskriminatorno določilo, da bodo polno božičnico prejeli tudi tisti, ki so bili med letom, za katerega se je izplačala, odsotni...