Zaključena ugotavljanja diskriminacije

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
diskriminacija-zakljucena ugotavljana
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
24. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
24. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli. Zagovornik je ugotovil, da je javni zavod...
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi tega diskriminirani dijaki, ki si ne morejo privoščiti plačila udeležbe na takšni ekskurziji. Zagovornik je...
2. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
2. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom postavil v slabši položaj v primerjavi z...
11. 9. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
11. 9. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je bil obveščen o oglasu na spletni strani za oddajo nepremičnin, v katerem je bilo navedeno, da se nepremičnina oddaja izključno slovenskim družinam. V postopku ugotavljanja diskriminacije je ugotovil, da je ta diskriminatoren pogoj postavil lastnik nepremičnine,...
30. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je po uradni dolžnosti opravil postopek ugotavljanja diskriminacije, v katerem je preveril navedbe, da Urad za oskrbo in integracijo migrantov bolje obravnava ukrajinske begunce v primerjavi z begunci iz drugih držav. Ugotovil je, da je različna obravnava, ki so...
21. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
21. 8. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Iskalko zaposlitve so v določeni državni ustanovi na razgovoru za službo vprašali tudi, ali ima družino in otroke. Zagovorniku načela enakosti je prijavila diskriminatorno obravnavo. Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil, da so kandidatki res zastavili vprašanje o družinskem...
21. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
21. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo v primeru, ko je ginekologinja zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo istospolno usmerjene pacientke. To je storila na podlagi ugovora vesti, v katerem je opravljanje vseh svojih storitev odrekla izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku oploditve...
20. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
20. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Državna komisija za splošno maturo Državnega izpitnega centra (RIC) ravnala diskriminatorno, ko dijakinji s potrjenimi težavami pri branju ni odobrila uporabe preprostega pripomočka, ki bi jo pri pisanju mature šele izenačil z drugimi...
19. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 6. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil Maročan, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana. Ena uslužbenka upravne enote ni hotela sprejeti njegove vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke,...
28. 2. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
28. 2. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, v katerem je predlagateljica zatrjevala domnevno diskriminacijo pri izplačilu 13. plače oziroma božičnice pri delodajalcu. Navedla je, da je bila od decembra 2020 na bolniški, od maja 2021 pa na porodniški. Delodajalec v...