Zaključena ugotavljanja diskriminacije

Iskanje po kategorijah

23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne prebiva v isti občini, v kateri je zdravstveni dom. Kraj bivanja zavarovanca ni dopusten razlog...
22. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
22. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je zatrjevala diskriminacijo na podlagi verskega prepričanja v javnem zavodu, ker je vodstvo v avli ob vhodu v prostore zavoda dalo postaviti božični motiv (jaslice), kar po mnenju številnih zaposlenih krši ustavno načelo...
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi.
14. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
14. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je prejel prijavo v zvezi s plakati kandidata na lokalnih volitvah, ki so izražali potrebo po »zaščiti otrok pred LGBT posvojitvami« in pred »LGBT ideologijo v vrtcih in šolah«. Predlagatelj je navedel, da je kandidat z navedenimi izjavami širil...
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno uspešnost kolektiva prodajnega mesta. Pri obeh nagradah so bili tako potencialno prikrajšani zaposleni, ki so...
17. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
17. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do določenih popustov vezalo na uporabo posebne aplikacije za pametne telefone. Uvedeni način poslovanja je po...
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je namreč zgradila nov podhod, ki ljudem z gibalnimi ovirami ne omogoča neoviranega dostopa. Zakon o...
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočila predstavitev stališč, a jih pri tem neupravičeno...
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je o merilih za izplačilo nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina teh dodatkov k plači je namreč temeljila na prisotnosti delavcev na delovnem mestu. To pa...
23. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
23. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike v dodatnih dejavnostih, ki jih slovenski zapori nudijo ženskam in moškim na prestajanju zaporne kazni,...

Zagovornik načela enakosti je prejel pisanje pobudnice v zvezi z ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP7 (enkratni solidarnostni dodatek za otroke). Pobudnica je zatrjevala diskriminatornost predpisa iz razloga, ker polnoletni dijaki, ki so prav tako upravičeni do subvencionirane prehrane niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke.

Zagovornik ni zaznal diskriminatornosti predpisa, in ker je zakonodajalec s sprejemom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) solidarnostni dodatek namenil tudi dijakom starejšim od 18 let, postopka ocene diskriminatornosti predpisa ni uvedel.

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je prejel pobudi dveh predlagateljev, ki sta izpostavila položaj moških upokojencev, ki so se upokojili v obdobju od začetka veljavnosti zdajšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) do spremembe njegovih določb o odmernih odstotkih za starostno pokojnino (tj. odstotnih deležih od pokojninske osnove, ki določajo višino starosten pokojnine). Na tej podlagi se je 1. 1. 2020 začelo vsakoletno postopno izenačevanje odmernih odstotkov za moške in za ženske, z dnem 1. 1. 2025 pa naj bi bilo doseženo popolno izenačenje teh odstotkov za oba spola (za 40 let delovne dobe je določen odmerni odstotek 63,50 %). Do takrat bo odmerni odstotek za moške pri isti zavarovalni dobi še vedno nižji od odmernega odstotka za ženske, čeprav bo ta razlika vsako leto manjša.

Oba predlagatelja sta izpostavila, da naj bi bili moški zaradi teh še obstoječih razlik v primerjavi z ženskami pri upokojevanju diskriminirani.

Zagovornik se je z vprašanjem diskriminatornosti ZPIZ-2 zaradi spola v zadevi različnih odstotkov za odmero starostne pokojnine za ženske in za moške že soočil, ko je sprejel pobudo za oceno diskriminatornosti določb 37. člena ZPIZ-2 v času poteka javne obravnave spremembe zakona v poletju in jeseni 2019. Zagovornik je takrat skladno z določbami Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) ocenil, da razlika v odmernih odstotkih ni pomenila oz. še vedno ne pomeni neposredne diskriminacije moških v primerjavi z ženskami, ampak njeno izjemo. Zaradi že izvedene ocene nediskriminatornosti istih zakonskih določb je Zagovornik odločil, da ne bi bilo smotrno, da bi na pobudo tokratnih predlagateljev ponovno izvedel oceno diskriminatornosti za omenjeno prvo raven zatrjevane diskriminacije (spolna diskriminacija). Glede omenjene druge ravni zatrjevane diskriminacije (diskriminacija zaradi razlik v zakonskih določbah, ki veljajo v različnih letih upokojevanja) pa je Zagovornik prepoznal neprimerljivost položajev oseb, ki so se upokojevale v različnih obdobjih, ko so veljale tudi različne določbe za odmero starostne pokojnine (različni odmerni odstotki, različni pogoji upokojevanja, različna družbena situacija).

Dokumenti:

Zagovornik načela enakosti je prejel pobudo za oceno diskriminatornosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Po odloku je od 25. 12. 2020 dalje veljalo, da lahko državljan Republike Slovenije z negativnim izvidom testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 po petih dneh prekine karanteno na domu, kamor je bil napoten s strani policije ob vstopu v državo. Z odlokom, ki je veljal pred tem, pa je na tak način karanteno lahko prekinila vsaka oseba, ne le državljan Republike Slovenije.

Zagovornik je prepoznal možno diskriminatornost predpisa na podlagi osebne okoliščine državljanstva. Vladni odlok je namreč izključeval vse ostale državljane pri koriščenju ugodnosti prekinitve desetdnevne karantene s predložitvijo negativnega izvida COVID-testa.

Vendar pa je Vlada Republike Slovenije s spremembo odloka, ki je začela veljati dne 9. 1. 2021, spremenila to sporno določbo tako, da je besedno zvezo »državljan Republike Slovenije« nadomestila z ustreznejšo besedo »oseba«.

Na podlagi dejstva, da je Vlada RS že (sama) spremenila sporno določbo odloka in takó popravila svojo lastno napako, je Zagovornik odločil, da posebna ocena diskriminatornosti odloka zaradi že sprejete in ohranjene spremembe ni potrebna.

Dokumenti:

23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne prebiva v isti občini, v kateri je zdravstveni dom. Kraj bivanja zavarovanca ni dopusten razlog...
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica jim je rekla, da jih ne bo postregla, ker so Romi.
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
30. 11. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno uspešnost kolektiva prodajnega mesta. Pri obeh nagradah so bili tako potencialno prikrajšani zaposleni, ki so...
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
24. 10. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je namreč zgradila nov podhod, ki ljudem z gibalnimi ovirami ne omogoča neoviranega dostopa. Zakon o...
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
19. 9. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi volitvami jim je podobno kot drugim strankam omogočila predstavitev stališč, a jih pri tem neupravičeno...
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
29. 8. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je o merilih za izplačilo nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina teh dodatkov k plači je namreč temeljila na prisotnosti delavcev na delovnem mestu. To pa...
7. 7. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
7. 7. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je potrdil, da je bila prijaviteljica domnevne diskriminacije pri božičnici diskriminirana zaradi zdravstvenega stanja, povezanega z njeno osebno okoliščino invalidnosti. Podjetje, v katerem je bila zaposlena, je kot merilo za določitev višine božičnice določilo prisotnost na delovnem...
16. 6. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
16. 6. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije v letu 2019 v postopku ugotavljanja diskriminacije odločil, da je bil določen zavod z enostransko prekinitvijo oglaševalske kampanje s strani druge pravne osebe diskriminiran. Najeti avtobusni oglas, s katerim je zavod o...
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Občina je kot eno od meril za pridobitev brezplačne smučarske vozovnice za dijake, ki imajo v občini stalno bivališče, določila datum prijave stalnega bivališča v občini. Zaradi tega merila vsi dijaki s stalnim bivališčem v občini niso bili upravičeni do...
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
11. 4. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Občina je kot eno od meril za pridobitev brezplačne smučarske vozovnice za dijake, ki imajo v občini stalno bivališče, določila datum prijave stalnega bivališča v občini. Zaradi tega merila vsi dijaki s stalnim bivališčem v občini niso bili upravičeni do...