Search
Close this search box.

Zaključena ugotavljanja diskriminacije

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
diskriminacija-zakljucena ugotavljana
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
18. 4. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
18. 4. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije, ko je delodajalec kandidata za zaposlitev povabil na razgovor za službo, a ga nato zavrnil zaradi neznanja slovenščine. V postopku ugotavljanja diskriminacije je Zagovornik ugotovil, da ravnanje delodajalca ni bilo diskriminatorno, saj...
5. 2. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
5. 2. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da v tem primeru diskriminacije ni bilo. Osebni okoliščini državljanstvo in invalidnost, ki sta zavarovani po...
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je obravnaval primer domnevne diskriminacije otroka, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja in invalidnosti v šoli potrebuje pomoč spremljevalca. Otrok se z dodeljenim spremljevalcem ni ujel, zato ga je šola premestila na drugo delovno mesto, otrok pa tako ni imel...
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je vodil postopek ugotavljanja diskriminacije otroka s posebnimi potrebami, ki mu samo zaradi njegove invalidnosti ni bilo omogočeno, da bi se vključil v organizirano počitniško varstvo. Ugotovil je, da sta društvi, pri katerih naj bi otroka sprejeli...
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preverjal obstoj diskriminacije zaradi osebne okoliščine invalidnosti pri ureditvi povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Prijaviteljica diskriminacije je povedala, da je njeno prebivališče od delovnega mesta oddaljeno 1,5 kilometra, ki pa...
24. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
24. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli. Zagovornik je ugotovil, da je javni zavod...
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, ki ga je vložila dirigentka zoper javni zavod, pri katerem ni opravila avdicije za dirigentko, s čimer bi si zagotovila redno zaposlitev v zavodu. Trdila je, da avdicije ni opravila zaradi svoje starosti...
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi tega diskriminirani dijaki, ki si ne morejo privoščiti plačila udeležbe na takšni ekskurziji. Zagovornik je...
2. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
2. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom postavil v slabši položaj v primerjavi z...
26. 9. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
26. 9. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije osebe z invalidnostjo, ki ima kasko zavarovan avtomobil, a mu zavarovalnica ob okvari ni zagotovila nadomestnega avtomobila, prilagojenega za osebe z invalidnostjo. Predlog je bil nepopoln, zato je Zagovornik prijavitelja diskriminacije prosil za...