Search
Close this search box.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, univerzitetni diplomirani sociolog, zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov Equinet od oktobra 2019 dalje.

Programski direktor Društva informacijski center Legebitra med leti 2013 – 2016. Vodil projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora (2005 – 2007), pred tem pa kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).