Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Miha Lobnik, univerzitetni diplomirani sociolog, zagovornik načela enakosti od leta 2016, ko je na podlagi sprejetega Zakona o varstvu pred diskriminacijo uspešno vodil proces vzpostavitve nove slovenske institucije za varstvo pred diskriminacijo. Poleti 2021 mu je Državni zbor RS podelil drugi 5 letni mandat.

Član upravnega odbora Evropske mreže zagovornikov Equinet od oktobra 2019 dalje.

Programski direktor Društva informacijski center Legebitra med leti 2013 – 2016. Vodil projekt Odziv na HIV, ki je prejel priznanje Svetovne zdravstvene organizacije.

Pri ILGA Europe v Bruslju deloval kot član upravnega odbora (2005 – 2007), pred tem pa kot pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo in sodelovanje s Svetom Evrope (2004 – 2005).