Search
Close this search box.

Ozaveščanje

Pri Zagovorniku ugotavljamo, da se kršitelji prepovedi diskriminacije včasih niti ne zavedajo svojega diskriminatornega ravnanja. Ko so na prepovedano prakso opozorjeni, pa ravnanje v večini primerov hitro odpravijo.

Izobraževanje in ozaveščanje se vsakič znova izkaže za najučinkovitejše zdravilo proti diskriminaciji.

Tudi zato je med zakonsko določenimi nalogami Zagovornika tudi osveščanje, izobraževanje in informiranje splošne in izbranih javnosti Zagovornika.

Nalogo osveščanja o diskriminaciji in o ukrepih za njeno odpravo Zagovornik opravlja z objavljanjem neodvisnih poročil in drugih informacij na svoji spletni strani in na družabnih omrežjih, z izdajo zgibank, na terenskih obiskih in sejemskih prireditvah, z nastopanjem v medijih in podobno.

Osnovne informacije o Zagovorniku so v zgibanki  na voljo v slovenskem jeziku, od leta 2019 pa tudi  v jeziku avtohtonih narodnih skupnosti v Sloveniji (v madžarščini in italijanščini).

V sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih je Zagovornik pripravil tudi informativno zloženko v brajici.

Zaradi pogostosti pojava diskriminacije nosečnic in staršev na področju zaposlovanja in dela je Zagovornik izdal tudi posebno informativno zloženko o pravicah nosečnic in staršev oziroma družin v okviru varstva pred diskriminacijo.

Za osebe z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, in seveda za vse tiste, ki se s področjem diskriminacije srečujejo prvič, pa je vsebine pripravil tudi v kolikor mogoče razumljivi obliki – v lahkem branju.

Dokumenti