Raziskave o diskriminaciji

Zagovornik načela enakosti ima v skladu z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo tudi naslednje naloge:
– opravlja neodvisne raziskave o položaju oseb z določeno osebno okoliščino ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
– objavlja neodvisna poročila in daje priporočila v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije.

Raziskave Zagovornika načela enakosti:

Raziskave Sveta Evrope: