Search
Close this search box.

Ocene diskriminatornosti predpisov

Iskanje po kategorijah

Vrsta ocene diskriminatornosti predpisa
Izberi leto izdelka
Datum izdelka
diskriminacija-ocene diskriminatornosti
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
1. 7. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
1. 7. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Čeprav je njihova življenjska skupnost po Družinskem zakoniku pravno gledano enakovredna...
27. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
27. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso opravljali več kot šest mesecev, vendar le, če je to bilo zaradi poškodbe pri delu,...
18. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
18. 6. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
V prometni zakonodaji je za vožnjo s pretečenim vozniškim dovoljenjem predvideno strogo kaznovanje voznikov, ki imajo v dovoljenju zavedeno, da pri vožnji rabijo očala. Vozniki, ki za vožnjo prav tako rabijo očala, a so slabovidni postali po pridobitvi vozniškega dovoljenja...
21. 12. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
21. 12. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zakon o osebni asistenci (ZOA) je po oceni Zagovornika diskriminatoren tudi v delu, kjer kot minimalno starost za uveljavljanje pravic osebne asistence določa 18 let, pri čemer se je omejil na starostno skupino nad 15 let. Tudi v tem primeru,...
26. 9. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
26. 9. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji z dne 20. 1. 2022 (Pravila) so v točkah 2.3.1.2 in 2.3.2.1 diskriminatorni, ker določajo, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti naziva registriranega športnika, čeprav izpolnjujejo...
2. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
2. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik je opravil oceno diskriminatornosti določb 68. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in 22.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) v povezavi z 20. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Predlagatelj ocene teh predpisov je zatrjeval diskriminacijo otrok, katerih starši...
1. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
1. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik je opravil oceno diskriminatornosti 106. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana (Poslovnik), ki določa, da lahko Mestni svet pri posamezni točki po odprtju razprave kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča. Tako lahko vsakokratna večina svetnikov v mestnem...
11. 5. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
11. 5. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
Ali je 13. člen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) diskriminatoren, ker določa, da imajo gluhe osebe pravico do zagotovitve tolmača slovenskega znakovnega jezika v obsegu zgolj 30 ur letno? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in...
6. 4. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
6. 4. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z določbo o olajšavi, ki so je deležni delodajalci, če za nedoločen čas zaposlijo matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti in se pri njih prvič zaposlujejo, v tej zaposlitvi pa...
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki...