Ocene diskriminatornosti predpisov

Iskanje po kategorijah

Vrsta ocene diskriminatornosti predpisa
Izberi leto izdelka
Datum izdelka
diskriminacija-ocene diskriminatornosti
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
26. 9. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
26. 9. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti naziva registriranega športnika, čeprav izpolnjujejo vsa ostala zakonska merila za to. Ocenil je, da je...
2. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
2. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik je opravil oceno diskriminatornosti določb 68. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in 22.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) v povezavi z 20. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Določbi po oceni Zagovornika nista diskriminatorni. Predlagatelj ocene je zatrjeval...
1. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
1. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Po 106. členu Poslovnika Mestne občine Ljubljana (MOL) lahko Mestni svet pri posamezni točki po odprtju razprave kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča. Iz 106. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL ne izhaja, da bi bila politična pripadnost...
11. 5. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
11. 5. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
Ali je 13. člen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) diskriminatoren, ker določa, da imajo gluhe osebe pravico do zagotovitve tolmača slovenskega znakovnega jezika v obsegu zgolj 30 ur letno? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in...
6. 4. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
6. 4. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je prejel pobudo za oceno diskriminatornosti 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ker da je diskriminatoren do nekaterih moških. Med drugim namreč določa, da lahko delodajalec uveljavi vračilo dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko...
20. 3. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
20. 3. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
Ali je Zakon o osebni asistenci (ZOA) diskriminatoren, ker iz pravice do osebne asistence izključuje osebe, mlajše od 18 let? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki...
19. 12. 2022
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
19. 12. 2022
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi
Ali določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določajo, da je delodajalec upravičen do delnega vračila prispevkov v primeru, ko matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo...
15. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
15. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so na dan volitev v tujini. Zanje je predvideno, da lahko glas oddajo tudi...
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine, ki se izplačajo delavcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. To po oceni Zagovornika ni...