Ocene diskriminatornosti predpisov

Iskanje po kategorijah

22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki...
15. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
15. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so na dan volitev v tujini. Zanje je predvideno, da lahko glas oddajo tudi...
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
30. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine, ki se izplačajo delavcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. To po oceni Zagovornika ni...
22. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
22. 11. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati v družbo, pripada nadomestilo za invalidnost ne glede na njihovo premoženjsko stanje. Do tega nadomestila...
24. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
24. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da pripravi spremembo Zakona o visokem šolstvu. To naj stori na način, da bodo do subvencioniranega bivanja upravičeni vsi študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na...
24. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
24. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, na podlagi katerega so upravičenci aprila 2022 prejeli 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za omilitev posledic energetske revščine, diskriminatoren. V oceni...
17. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
17. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil, da pripravi predlog spremembe Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero bo omogočeno reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti. V postopku ocene diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti je...
10. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
10. 10. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik je prejel večje število pobud za izvedbo ocene diskriminatornosti določb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (v nadaljevanju ZSDV), ki določa prejemnike digitalnih bonov ’22. Pobudniki so zatrjevali diskriminacijo ljudi, starih 55 let in več, v primerjavi s skupino osnovnošolcev,...
24. 8. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
24. 8. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da še ostanejo v evidenci brezposelnih oseb, na kar je vezana tudi upravičenost do socialnih pravic,...
6. 7. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
6. 7. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti osmega odstavka 18. člena zakona o mednarodni zaščiti. Ta določa, da se zakoniti zastopnik mladoletnega prosilca za mednarodno zaščito brez spremstva lahko razreši, ko o varovancu pristojnim organom ne izda informacij, ki bi...