Search
Close this search box.

Opravljena svetovanja

Svetovanje posameznikom, informiranje in podpora najprej zajema preučitev položaja osebe na način opredelitve problema in ugotovitve, ali zadeva sodi v pristojnost Zagovornika načela enakosti (Zagovornik). Če zadeva sodi v pristojnost Zagovornika – torej če je podana osebna okoliščina in se zadeva nanaša na področje življenja, ki sodi pod Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Zagovornik stranki svetuje, ji pojasni svoje pristojnosti, možnosti ukrepanja in naloge ter s stranko poiščeta najprimernejši način za ukrepanje.

V nadaljevanju je opisana praksa Zagovornika na področju svetovanja, informiranja in podpore. Primeri iz dela Zagovornika so predstavljeni po osebnih okoliščinah in področjih diskriminacije.

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
24. 1. 2024
Svetovanje
24. 1. 2024
Svetovanje
Posameznica, ki se je obrnila na Zagovornika, je zatrjevala diskriminacijo v postopku pridobivanja slovenskega državljanstva na način izredne naturalizacije na podlagi načina zaposlitve. Navedla je, da je samozaposlena v kulturi in v postopku izredne naturalizacije ni uspešna zaradi njenih zaslužkov,...
23. 1. 2024
Svetovanje
23. 1. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila posameznica, ki je zatrjevala diskriminatornost 41. člena podjetniške kolektivne pogodba (PKP) določenega podjetja na podlagi starosti. Ta člen določa, da delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini najmanj treh in največ 10 plač, če se...
17. 1. 2024
Svetovanje
17. 1. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnil posameznik z navedbo, da eno od kopališč omogoča popust za invalide samo v bazenskem delu, v wellnessu pa ne, čeprav so invalidi večinoma v slabšem finančnem položaju od povprečnega človeka in so povsod drugod običajno...
9. 1. 2024
Svetovanje
9. 1. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnil posameznik, ki je zatrjeval nestrokovno delo uslužbenk krajevno pristojnega CSD, saj naj bi zlorabljale zakonodajo, podajale lažne prijave na policijo, onemogočale ustrezno izvedbo stikov in na ta način omejevale njegove stike z otrokoma. Priložil je...
8. 1. 2024
Svetovanje
8. 1. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila posameznica z vprašanjem, zakaj osebni asistenti ne dobijo božičnice. Zagovornik ji je pojasnil, da konkretno odločitev, ali neko ravnanje (npr. delodajalca) predstavlja prepovedano diskriminacijo, lahko sprejme zgolj v okviru izvedenega postopka ugotavljanja diskriminacije, pri čemer...
28. 12. 2023
Svetovanje
28. 12. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je navedla, da ima težave v odnosu z drugimi etažnimi lastniki zaradi sanacije skupnih delov stavbe. Zagovornik je stranki pojasnil, da je za ugotovitev diskriminacije med drugim pomembno predvsem to, da je nekdo...
28. 12. 2023
Svetovanje
28. 12. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je navedla, da že nekaj časa v določenih trgovinah ne more koristiti popusta, če nima pametnega telefona, na katerem je naložena trgovčeva aplikacija. Zatrjevala je, da veliko upokojencev nima niti primernega telefona niti...
22. 12. 2023
Svetovanje
22. 12. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnil prijavitelj s pisanjem, da moderatorji foruma na javni radioteleviziji dopuščajo homofobne komentarje in širijo sovražni govor. Zagovornik je prijavitelju pojasnil, da je pozivanje k diskriminaciji ena od oblik diskriminacije in pomeni vsako spodbujanje drugih oseb...
22. 12. 2023
Svetovanje
22. 12. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je zatrjevala, da je bila ob domnevni kršitvi cestnoprometnih predpisov deležna diskriminatorne obravnave s strani uradne osebe zaradi svoje osebne okoliščine spolne identitete in spolnega izraza. Po preliminarni proučitvi zadeve je Zagovornik prijavitelju...
21. 12. 2023
Svetovanje
21. 12. 2023
Svetovanje
Na Zagovornika so se obrnile stranke glede izplačila nagrade za poslovno uspešnost (božičnice). Pojasnile so, da njihovi delodajalci pri izplačilu upoštevajo prisotnost na delovnem mestu. Zaposleni, ki so med letom, za katerega se božičnica izplača, odsotni z dela zaradi bolezni,...