Search
Close this search box.

Opravljena svetovanja

Svetovanje posameznikom, informiranje in podpora najprej zajema preučitev položaja osebe na način opredelitve problema in ugotovitve, ali zadeva sodi v pristojnost Zagovornika načela enakosti (Zagovornik). Če zadeva sodi v pristojnost Zagovornika – torej če je podana osebna okoliščina in se zadeva nanaša na področje življenja, ki sodi pod Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Zagovornik stranki svetuje, ji pojasni svoje pristojnosti, možnosti ukrepanja in naloge ter s stranko poiščeta najprimernejši način za ukrepanje.

V nadaljevanju je opisana praksa Zagovornika na področju svetovanja, informiranja in podpore. Primeri iz dela Zagovornika so predstavljeni po osebnih okoliščinah in področjih diskriminacije.

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
13. 6. 2024
Svetovanje
13. 6. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je pred tem po elektronski pošti spraševala sodišče o pravočasnem vlaganju pritožbe z ozirom na kratek osemdnevni rok, sodišče pa jo je zgolj obvestilo, da ji skladno s postopkovnikom posredovanja informacij...
31. 5. 2024
Svetovanje
31. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je predstavila svojo situacijo dolgoletnih sodnih postopkov v zadevi civilno-pravnega spora, ki ga je imela z izvajalcem gradnje njenega stanovanjskega objekta. Izkazovala je izrazito nezadovoljstvo z delom določenega odvetnika in odvetnice,...
28. 5. 2024
Svetovanje
28. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka s prošnjo po ukrepanju pri izdaji izkaznice osebi z začasno zaščito. Stranka je pojasnila, da upravna enota osebi še ni poslala nove izkaznice, vsled česar se ne more zaposliti, saj jo delodajalec ne more...
27. 5. 2024
Svetovanje
27. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka s prošnjo po pomoči pri pridobitvi ustreznih dovoljenj za legalizacijo objekta oziroma rekonstrukcije. Zagovornik je pojasnil, da ne zaznava, da bi šlo v konkretni zadevi za vprašanje, ali je bil posameznik zaradi določene osebne...
27. 5. 2024
Svetovanje
27. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika je se je obrnila posameznica, ki je zatrjevala, da jo je varnostnik v trgovini nadlegoval, zato je poklicala številko 113. Trdi, da sedaj policija usmerja preiskavo v napačno smer zato, ker je ženska in je kot ženska prijavila...
24. 5. 2024
Svetovanje
24. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je po pomoč obrnil oče mladoletne romske učenke, kateri je učiteljica izrekla besede: »Ti itak ne boš naredila šole, ker ti itak ne gre in tvoji starši te bojo poročili.« Hči ji je odgovorila, da preden kaj...
21. 5. 2024
Svetovanje
21. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je predstavila svojo situacijo v javnem komunalnem podjetju, ki je v lasti občine, ter Zagovornika zaprosila za mnenje. Stranka je bila več let predsednica določenega sindikata v podjetju in sindikalna zaupnica....
14. 5. 2024
Svetovanje
14. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki jo je zanimalo, ali je Zagovornik v podobni zadevi, v kateri je že svetoval drugi stranki in primer objavil na spletu, izvedel konkreten postopek ugotavljanja diskriminacije. Tudi ta stranka je trdila,...
13. 5. 2024
Svetovanje
13. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka s prošnjo po pomoči pri pridobitvi slovenskega državljanstva. Navedla je, da je državljan Črne gore in da je bila njegova prošnja že dvakrat zavrnjena. Zagovornik je pojasnil, da je pridobitev državljanstva pravno reguliran postopek,...
13. 5. 2024
Svetovanje
13. 5. 2024
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka s problematiko medsoseskih odnosov v bloku. Pojasnila je, da naj bi sosed brez soglasja ostalih lastnikov v bloku uporabljal stanovanje kot pralnico. Pral naj bi 2-3 krat na dan in ker je števec za...