Opravljena svetovanja

Svetovanje posameznikom, informiranje in podpora najprej zajema preučitev položaja osebe na način opredelitve problema in ugotovitve, ali zadeva sodi v pristojnost Zagovornika načela enakosti (Zagovornik). Če zadeva sodi v pristojnost Zagovornika – torej če je podana osebna okoliščina in se zadeva nanaša na področje življenja, ki sodi pod Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Zagovornik stranki svetuje, ji pojasni svoje pristojnosti, možnosti ukrepanja in naloge ter s stranko poiščeta najprimernejši način za ukrepanje.

V nadaljevanju je opisana praksa Zagovornika na področju svetovanja, informiranja in podpore. Primeri iz dela Zagovornika so predstavljeni po osebnih okoliščinah in področjih diskriminacije.

Iskanje po kategorijah

5. 10. 2022
Svetovanje
5. 10. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnilo več strank glede Zagovornikove ocene diskriminatornosti predpisa v zvezi s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo. Zagovornik je vsem ponovno opisal pristojnosti, ki mu jih ZVarD omogoča v 38. členu in v dotičnem primeru opravil oceno...
3. 10. 2022
Svetovanje
3. 10. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je sporočila, da ji je več bank v Sloveniji zavrnilo prošnjo za odprtje osebnega bančnega računa zaradi njenega državljanstva (tretje države). Je tujka, ki pa ima v Sloveniji stalno prebivališče in je redno...
3. 10. 2022
Svetovanje
3. 10. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je sporočila, da ima težave pri prijavi na spletni portal Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL). Poleg tega je navedla, da naj bi uvedba portala otežila komunikacijo starejših oseb z njihovimi osebnimi zdravniki. Portal je...
16. 9. 2022
Svetovanje
16. 9. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila posameznica, zaposlena v osnovni šoli, ki je izpostavila dva primera domnevne diskriminacije ravnateljice, in sicer glede letne ocene delovne uspešnosti ter domnevne neenake obravnave sodelavcev. Zagovornik je ugotovil, da iz podanega opisa ravnanj ravnateljice ni...
30. 8. 2022
Svetovanje
30. 8. 2022
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je navedla, da naj bi občina plačala nezgodno zavarovanje učencem, ki so izključno prijavljeni s stalnim bivališčem v občini in obiskujejo šolo v občini. S tem naj bi bili izključeni tujci in vsi...
30. 12. 2021
Svetovanje
30. 12. 2021
Svetovanje
Tudi v letu 2021 je Zagovornik prejel vprašanja zaposlenih glede določitve višine poslovne uspešnosti. V primerih je šlo za to, da je delodajalec božičnico, ki po zakonu sicer ni obvezna za izplačilo, izplačal v različnem znesku, ki je bil izračunan...
17. 12. 2021
Svetovanje
17. 12. 2021
Svetovanje
Zagovornik je s strani sindikata prejel poziv k oceni diskriminatornosti 64. člena nedavno sprejetega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID). Sindikat je navedel, da ZZrID s tem, ko za raziskovalce za delo na projektih za določen čas uzakonja zakonsko...
14. 12. 2021
Svetovanje
14. 12. 2021
Svetovanje
Na Zagovornika se je obrnilo več strank, ki zaradi manjše prisotnosti na delovnem mestu iz razlogov starševskega dopusta niso bile upravičene do božičnice ali poslovne uspešnosti oz. so prejele sorazmerno nižjo božičnico. Zagovornik je stranke seznanil z anonimiziranimi ugotovitvenimi odločbami,...
3. 12. 2021
Svetovanje
3. 12. 2021
Svetovanje
Zagovornika je za pomoč prosila posameznica, ki želi nuditi učno pomoč učencem priseljencem. Zagovornik je pozdravil njeno proaktivno delovanje in željo po nudenju tovrstne pomoči učencem, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin posebej ranljiva skupina otrok. Ne glede na vstopni...
2. 12. 2021
Svetovanje
2. 12. 2021
Svetovanje
Z dopisom se je na Zagovornika obrnilo več društev in združenj, ki so zatrjevali neposredno diskriminacijo zaradi avdizma, ko je ob dnevu slovenskega znakovnega jezika RTV Slovenija informativno oddajo o slovenskem znakovnem jeziku predvajala brez znakovnega jezika. Zagovornik je strankam...