Letno poročilo

Zagovornik načela enakosti o svojem delu in ugotovitvah o obstoju diskriminacije posameznih skupin oseb z določeno osebno okoliščino poroča Državnemu zboru z rednimi letnimi ali posebnimi poročili.

Redno letno poročilo mora Državnemu zboru predložiti najkasneje do 30. aprila za preteklo leto. Na podlagi poročil Državni zbor sprejme opredelitve in priporočila, Vlada pa poda predhodno mnenje o oddanih poročilih.

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2020

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2018

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2017

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2016