Search
Close this search box.

Področja diskriminacije

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja, ne glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem.

  • Primer: Mati samohranilka ne dobi priložnosti za napredovanje z obrazložitvijo, da bi novo delovno mesto terjalo od nje 100-odsotno prisotnost na delovnem mestu, ona pa tega zaradi ponavljajoče odsotnosti za nego otroka ne bi bila zmožna.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

z dostopom do vseh oblik in do vseh ravni karierne orientacije in svetovanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nadaljnjega poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z delovno prakso.

  • Primer: Delavec zaradi invalidnosti ni napoten na strokovno izobraževanje, ki se izvaja v stavbi, ki nima urejenega dostopa za invalide, saj delodajalec meni, da bi prilagoditve, ki bi jih bilo treba izvesti, da bi se delavec lahko udeležil izobraževanja, za podjetje predstavljale preveliko breme.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami.

  • Primer: Politika zasebnega podjetja je takšna, da za isto delo moškim izplačuje višjo plačo kot ženskam.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

s članstvom in vključevanjem v organizacijo delavcev ali delodajalcev ali v vsako organizacijo, katere člani opravljajo določen poklic, vključno z ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije.

  • Primer: Ureditev v kolektivni pogodbi, da dodaten dan dopusta pripada le članom sindikata.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom.

  • Primer: Zavrnitev izvedbe zobozdravstvene storitve pacientu, ki je okužen z virusom HIV.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

s socialnimi ugodnostmi.

  • Primer: Občina v zvezi z razpisom za neprofitna stanovanja oblikuje kriterije tako, da se na razpis ne morejo prijaviti mlade družine.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

z vzgojo in izobraževanjem.

  • Primer: Poučevanje romskih otrok, ločeno od ostalih otrok.

Zakon o varstvu pred diskriminacijo zavezuje subjekte javnega in zasebnega sektorja ter fizične osebe, da morajo pri svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, tudi v zvezi

z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi.

  • Primer: Ponudnik kabelskih storitev ne želi skleniti pogodbenega razmerja s pripadnikom romske skupnosti, saj ocenjuje, da ne bo sposoben rednega plačevanja storitev.