Po oceni Zagovornika je sedanja ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja diskriminatorna

23. 12. 2022
Fotografija hale v železarni

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati. Mirovanje poklicnega zavarovanja jih v slabši položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi neupravičeno postavlja zaradi njihovih osebnih okoliščin starševstva, spola in invalidnosti.

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) so zaposleni, ki opravljajo posebej težka, zdravju škodljiva dela in dela, ki jih po določeni starosti ni možno več uspešno poklicno opravljati, vključeni tudi v poklicno zavarovanje. Delodajalci jim prispevke za to zavarovanje plačujejo na individualne račune, in sicer zato, da bi se lahko nato s pomočjo poklicne pokojnine predčasno umaknili s trga dela. Delodajalcem pa prispevkov za poklicno zavarovanje v določenih primerih začasno ni treba plačevati. Takšno mirovanje poklicnega zavarovanja je določeno za obdobja, ko je delavec na poklicni rehabilitaciji zaradi invalidnosti in ko je na starševskem varstvu.

Zagovornik je po prejetju predloga za obravnavo diskriminacije zaradi takšne ureditve mirovanja poklicnega zavarovanja opravil oceno diskriminatornosti delov ZPIZ-2. Pravno je pretehtal, ali ureditev v slabši položaj neupravičeno postavlja zaposlene na podlagi njihovih osebnih okoliščin starševstva in invalidnosti. Ko jim zaradi poklicne rehabilitacije ali koriščenja pravic iz starševstva poklicno zavarovanje miruje, to namreč zanje pomeni manj vplačanih prispevkov in zamik izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev.

V postopku ocene je ministrstvo za delo Zagovorniku pojasnilo, da je mirovanje poklicnega zavarovanja uvedeno zato, ker zaposleni v času poklicne rehabilitacije ali koriščenja pravic iz starševstva dejansko ne opravljajo dela, zaradi katerega so v poklicno zavarovanje vključeni. Kot cilj takšne ureditve je navedlo finančno razbremenitev delodajalcev.

Zagovornik je zadani cilj ministrstva upošteval kot legitimen, zato je v oceni diskriminatornosti opravil še pravni test, ali je mirovanje zavarovanja ustrezen, nujno potreben in sorazmeren način za dosego zastavljenega cilja. Neenaka obravnava na podlagi osebnih okoliščin je namreč po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo pravno dopustna, če zasleduje legitimen cilj in če je hkrati tudi ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za dosego tega cilja.

Zagovornik je ocenil, da je zastavljeni cilj razbremenitve delodajalcev z mirovanjem zavarovanja možno doseči in da je to tudi najmilejši način za dosego cilja. Ocenil pa je tudi, da se z mirovanjem zavarovanja cilja ne zasleduje na sorazmeren način.

Navedel je, da ukrep sicer ni nesorazmeren za zaposlene, ki opravljajo posebej težka in zdravju škodljiva dela, saj v času, ko teh del ne opravljajo, res niso izpostavljeni velikim naporom in škodljivim vplivom. Nesorazmeren pa je za zaposlene, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ne morejo več opravljati, saj jim mirovanje zavarovanja poklicno upokojitev odloži. Za te zaposlene so po oceni Zagovornika posledice mirovanja zavarovanja nesorazmerne koristim razbremenitve delodajalca.

Zagovornik je zato sklepno ocenil, da mirovanje poklicnega zavarovanja predstavlja neposredno diskriminacijo zaradi osebnih okoliščin invalidnosti in starševstva, posredno pa tudi spola, saj so ženske še vedno tiste, ki so v večini primerov odsotne zaradi nege in varstva novorojencev. Sedanja ureditev zato ni prestala testa sorazmernosti. Na podlagi ocene bo ministrstvu za delo priporočil odpravo diskriminatorne obravnave s spremembo zakona.

To je le kratek povzetek ocene diskriminatornosti, ki je v celoti dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/po-oceni-zagovornika-je-sedanja-ureditev-mirovanja-poklicnega-zavarovanja-diskriminatorna/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023