Priporočila

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
21. 8. 2023
Priporočilo
21. 8. 2023
Priporočilo
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih, priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval pravico do varstva pred diskriminacijo. Opozoril je, da bi lahko bile nekatere določbe iz osnutka predloga...
27. 7. 2023
Priporočilo
27. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj ob izdaji dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni...
27. 7. 2023
Priporočilo
27. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je priporočal občinam, naj ob pripravi razpisov in ob podelitvi koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zagotovijo, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti omogočali (samostojno in neodvisno) dostopnost prostorov in s tem tudi dostopnost...
11. 7. 2023
Priporočilo
11. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) priporočil, naj v pravilniku, ki bo prvič podrobneje uredil postopke in način izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami oziroma invalidnostmi, to opredeli bolj določno. Tako bo terciarno izobraževanje...
10. 7. 2023
Priporočilo
10. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje oseb s težavami v duševnem zdravju povsem skladno tudi s Konvencijo o pravicah invalidov. Priporočila se nanašajo predvsem na...
28. 6. 2023
Priporočilo
28. 6. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil več izboljšav predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Med drugim je poudaril, da je pri pravici do in iz dolgotrajne oskrbe ključno spoštovanje pravice do samostojnega odločanja o sebi in neodvisnega...
28. 6. 2023
Priporočilo
28. 6. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem državnega zbora priporočil, da v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) zdravstveni prispevek oblikuje progresivno, glede na višino prihodkov zavezancev. Pavšalni prispevek predstavlja tveganje za nastanek...
26. 6. 2023
Priporočilo
26. 6. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je podlagi ugotovljene diskriminacije Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in Državnemu izpitnemu centru priporočil, naj se dijakom s posebnimi potrebami na pisnih izpitih pri maturi omogoči uporabo modre folije, če jo potrebujejo zaradi svojega zdravstvenega stanja oziroma...
22. 6. 2023
Priporočilo
22. 6. 2023
Priporočilo
Decembra 2020 se je iztekel zakonski rok, do katerega bi morali biti avtobusi v javnem medkrajevnem potniškem prometu dostopni gibalno in senzorno oviranim. Zagovornik je na podlagi informacij pristojnega ministrstva in področnih nevladnih organizacij ugotovil, da to ni uresničeno. Ministrstvu...
15. 6. 2023
Priporočilo
15. 6. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, naj v sodelovanju z drugimi državnimi organi uresniči vsa priporočila Odbora Organizacije združenih narodov za pravice oseb z invalidnostmi (Odbor MKPI). Priporočila je odbor izdal državi leta 2018 na podlagi predhodnega poročila o uresničevanju...