Search
Close this search box.

Priporočila

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
3. 7. 2024
Priporočilo
3. 7. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za kulturo je priporočil, naj s sistemskim financiranjem zagotovi razvoj jezika gluhih. Neuresničeno priporočilo: Zagovornik načela...
18. 6. 2024
Priporočilo
18. 6. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil odpravo pomanjkljivosti v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 pri zagotavljanju dostopnosti vseh oblik javnega prevoza. Vse informacije in komunikacija pa bi morala biti dostopna v ustreznih jezikih in pisavah. Opozoril je...
17. 6. 2024
Priporočilo
17. 6. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti priporoča MDDSZ, da spremeni oziroma dopolni osnutek ZOA-1 tako, da: 1. ga dodatno obrazloži in utemelji, da bodo razlogi za nov zakon prepričljivi, da bodo razvidne vse ključne spremembe pri urejanju pravice do osebne asistence ter učinki...
6. 6. 2024
Priporočilo
6. 6. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala diskriminatorno, ko je njenemu delodajalcu samo pri njej ustavila izplačilo plače. Zavrnila naj bi ji...
24. 5. 2024
Priporočilo
24. 5. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je RTV Sloveniji priporočil, naj v sodelovanju z ustanoviteljem zagotovi potrebna finančna sredstva za prenos tekem slovenskih udeležencev letošnjih Paralimpijskih iger. K temu je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) že pozval tudi vlado. Kot je poudaril...
8. 5. 2024
Priporočilo
8. 5. 2024
Priporočilo
Zagovornik priporoča Ministrstvu za notranje zadeve, da zagotovi: 1. da bodo informacije o volitvah in postopki v zvezi z volitvami dostopni in lahko razumljivi za vse, tudi za volivce z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. To naj se zagotovi v zvezi...
8. 5. 2024
Priporočilo
8. 5. 2024
Priporočilo
Zagovornik priporoča Ministrstvu za javno upravo, da: 1. zagotovi vse informacije o volilni pravici in volilnih postopkih tako, da bodo skladne z zakonodajo, dostopne in lahko razumljive za vse, tudi za volivce z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. 2. z ustreznimi...
3. 5. 2024
Priporočilo
3. 5. 2024
Priporočilo
Zagovornik priporoča MDDSZ, da osnutek predloga ZUJG spremeni in dopolni tako, da: 1. v 3. členu opredeli gluhoslepoto in kdo so ljudje z gluhoslepoto, ki so upravičeni do posameznih pravic po osnutku predloga ZUJG, tako, da bo ureditev skladna z...
30. 4. 2024
Priporočilo
30. 4. 2024
Priporočilo
Zagovornik v skladu z drugo alinejo 21. člena ZVarD priporoča članicam in članom Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, da pri pripravi predloga NPVIZ smiselno upoštevajo: 1. vse osebne okoliščine, zaradi katerih nihče ne...
29. 4. 2024
Priporočilo
29. 4. 2024
Priporočilo
Zagovornik ponovno priporoča Ministrstvu za javno upravo (MJU), da v ZJU-1: 1. črta določbe 172. člena, ki določa prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. To krši obveznost utemeljiti odpoved pogodbe...