Priporočila

Iskanje po kategorijah

8. 12. 2022
Priporočilo
8. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Državnemu zboru dal priporočili k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem svetu. Priporočil je, da se črta predlagana rešitev, ki bi uzakonila možnost sodnega odvzema pravice voliti in biti voljen v Državni svet...
1. 12. 2022
Priporočilo
1. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik s priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozorja na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Zakonsko določen skrajni...
1. 12. 2022
Priporočilo
1. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik s priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozorja na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Zakonsko določen skrajni...
25. 11. 2022
Priporočilo
25. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in nestrpnosti. To bi zagotovilo boljšo prepoznavo in ustrezno obravnavo storilcev teh kaznivih dejanj.
25. 11. 2022
Priporočilo
25. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za gluhe in naglušne. V priporočilu izpostavlja, da je po oceni Zveze društev gluhih in naglušnih...
22. 11. 2022
Priporočilo
22. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočil, da Državnemu zboru predlaga spremembo Zakona o socialnem vključevanju invalidov v delu, ki ureja krog upravičencev do statusa invalida. Zagovornik predlaga razširitev prvega odstavka 3. člena...
10. 11. 2022
Priporočilo
10. 11. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je prejel več prijav v zvezi s pogoji za dostop do brezplačnega cepljenja proti HPV, ki poteka na način različne obravnave glede na spol in starost zavarovancev. Cepljenje proti HPV je bilo v Sloveniji uvedeno v šolskem...
24. 10. 2022
Priporočilo
24. 10. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in šport priporočil, da pripravi spremembo Zakona o visokem šolstvu. To naj stori na način, da bodo do subvencioniranega bivanja upravičeni vsi študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na...
24. 10. 2022
Priporočilo
24. 10. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, na podlagi katerega so upravičenci aprila 2022 prejeli 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za omilitev posledic energetske revščine, diskriminatoren. V oceni...