Search
Close this search box.

Priporočila

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
25. 3. 2024
Priporočilo
25. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Organ za varstvo pred diskriminacijo je opozoril, da je treba pri določenih ukrepih poudariti...
22. 3. 2024
Priporočilo
22. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tiste z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov tako, da bodo vsi ljudje to pravico lahko...
11. 3. 2024
Priporočilo
11. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom, izdanim na podlagi pristojnosti po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, vladi priporočil, naj pripravi zakonsko podlago za ureditev položaja ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Stavkajoči...
6. 3. 2024
Priporočilo
6. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki zaradi zdravniške stavke ne morejo podaljšati ali pridobiti vozniških dovoljenj. Kot je navedel v dopisu...
1. 3. 2024
Priporočilo
1. 3. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala spoštovanje pravice do enake obravnave in enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine. Neuresničena priporočila:...
23. 2. 2024
Priporočilo
23. 2. 2024
Priporočilo
Ambulanta za voznike s posebnimi potrebami, ki deluje v okviru Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča zaradi stavke zdravnikov obratuje v omejenem obsegu, kar onemogoča normalno življenje vsem invalidom, ki vozijo ali bi radi vozili, pa jim je vozniško dovoljenje poteklo ali...
23. 2. 2024
Priporočilo
23. 2. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval (URI Soča), naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere lahko ljudje z invalidnostmi dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali pridobitev vozniškega dovoljenja....
12. 2. 2024
Priporočilo
12. 2. 2024
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni izkaznici in pravilnik o izvajanju tega zakona. Sedanja ureditev namreč italijanščino in madžarščino obravnava kot...
6. 2. 2024
Priporočilo
6. 2. 2024
Priporočilo
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je Zagovornika zaprosilo za stališče glede predlogov sprememb direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2015/2302 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih. Zagovornik je ministrstvu priporočil, naj predlaga dopolnitev predloga spremembe direktive tako: 1. da...
11. 1. 2024
Priporočilo
11. 1. 2024
Priporočilo
Zagovornik je poslankam in poslancem priporočil sprejem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki omogoča vrnitev volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Uresničena priporočila: Zagovornik načela enakosti DZ priporoča, da: 1. sprejme...