Priporočila

Iskanje po kategorijah

23. 3. 2023
Priporočilo
23. 3. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z družino bi še vedno lahko povzročala razbitje družin tujcev, ki so sami in katerih družinski...
16. 3. 2023
Priporočilo
16. 3. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil v pripravo Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami za obdobje 2023–2028, ki je v javni obravnavi. Opozoril je, da morajo biti v materinskih domovih, varnih hišah,...
14. 3. 2023
Priporočilo
14. 3. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih odraslih,...
20. 2. 2023
Priporočilo
20. 2. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
20. 2. 2023
Priporočilo
20. 2. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje...
17. 2. 2023
Priporočilo
17. 2. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in...
2. 2. 2023
Priporočilo
2. 2. 2023
Priporočilo
Zagovornik je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj zagotovi, da bodo pacientom ves čas omogočene vse možnosti vzpostavitve stika z ambulantami družinske medicine, kot določata 15.a člen Zakona o pacientovih pravicah in 4. člen Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov...
2. 2. 2023
Priporočilo
2. 2. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je javnim zdravstvenim domovom in ambulantam družinske medicine s koncesijo priporočil, da pacientov pri vpisu k osebnemu zdravniku ne zavračajo (diskriminirajo) zaradi kraja bivanja izven občine ustanoviteljice.
9. 1. 2023
Priporočilo
9. 1. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam z invalidnostmi. Opozoril je, da se po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov rok za prilagoditev...
28. 12. 2022
Priporočilo
28. 12. 2022
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela,...