Po oceni Zagovornika je sedanja ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja diskriminatorna

22. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za poklicno zavarovanje. Ocenil je, da je ureditev diskriminatorna do tistih zaposlenih, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati. Mirovanje poklicnega zavarovanja jih v slabši položaj v primerjavi z drugimi zaposlenimi neupravičeno postavlja zaradi njihovih osebnih okoliščin starševstva, spola in invalidnosti.