Zagovornik za dosledno in zakonito izboljševanje položaja ranljivih skupin

Zagovornik za dosledno in zakonito izboljševanje položaja ranljivih skupin

16. 12. 2022

Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo slabšega položaja ranljivih skupin pozorni na zakonsko določena pravila za sprejemanje takih ukrepov. Opozoril je, da je posebne ukrepe kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo možno uvesti le, če so izvedeni skladno z zakonskimi zahtevami.

Zagovornik je v več ocenah diskriminatornosti predpisov kot neskladne z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) ocenil nekatere rešitve, ki so bile uvedene s sicer  legitimnim namenom odpraviti manj ugoden položaj ranljivih skupin.

Uvedbo posebnih ukrepov je tako prepoznal npr. pri solidarnostnem dodatku za odpravo posledic energetske revščine in Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti ter ocenil, da v teh primerih niso bili uvedeni na primeren način. Niso temeljili na analizah, ki bi potrjevale slabši položaj določenih skupin, ali pa skupine niso bile ustrezno določene; med skupinami s slabšim premoženjskim stanjem so bile tudi skupine, ki so bile v neprimerljivo boljšem premoženjskem položaju, zato njihova uvrstitev med upravičence ni bila upravičena. Predlagatelj predpisa, ki je navajal podlago za izvajanje posebnih ukrepov, tudi ni izkazal primernosti in nujne potrebnosti posebnih ukrepov za določene skupine glede na cilje, ki so jih ukrepi zasledovali.

ZVarD  v 17. in 18. členu za uvajanje posebnih ukrepov predvideva določena merila, ki zagotovijo, da z ukrepi ne bi poglobili obstoječih neenakosti v družbi ali celo povzročili nove diskriminacije.

V priporočilu o uvajanju posebnih ukrepov zato Zagovornik državnim organom in lokalnim skupnostim priporoča, naj se dosledno držijo zakonskih zahtev tudi pri tem načinu zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.

Posebne ukrepe je treba vedno pripraviti na podlagi analiz, ki potrjujejo dejanski obstoj manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino. Za odpravo tako ugotovljenega manj ugodnega položaja je treba izbrati takšne ukrepe, da je z njimi možno doseči izboljšave in da je to možno doseči samo s temi izbranimi ukrepi, ne pa tudi s kakšnimi blažjimi. Pomembno je tudi, da so ukrepi začasni in prenehajo veljati takoj, ko z njimi dosežemo željene izboljšave – kar pomeni, da je treba učinke teh ukrepov tudi stalno meriti.

To je kratek povzetek priporočila, ki je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-sprejemanja-posebnih-ukrepov/.

Deli objavo

Ostale novice

ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022