Search
Close this search box.

Zagovornik za dosledno in zakonito izboljševanje položaja ranljivih skupin

16. 12. 2022
Logotip Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo slabšega položaja ranljivih skupin pozorni na zakonsko določena pravila za sprejemanje takih ukrepov. Opozoril je, da je posebne ukrepe kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo možno uvesti le, če so izvedeni skladno z zakonskimi zahtevami.

Zagovornik je v več ocenah diskriminatornosti predpisov kot neskladne z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) ocenil nekatere rešitve, ki so bile uvedene s sicer  legitimnim namenom odpraviti manj ugoden položaj ranljivih skupin.

Uvedbo posebnih ukrepov je tako prepoznal npr. pri solidarnostnem dodatku za odpravo posledic energetske revščine in Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti ter ocenil, da v teh primerih niso bili uvedeni na primeren način. Niso temeljili na analizah, ki bi potrjevale slabši položaj določenih skupin, ali pa skupine niso bile ustrezno določene; med skupinami s slabšim premoženjskim stanjem so bile tudi skupine, ki so bile v neprimerljivo boljšem premoženjskem položaju, zato njihova uvrstitev med upravičence ni bila upravičena. Predlagatelj predpisa, ki je navajal podlago za izvajanje posebnih ukrepov, tudi ni izkazal primernosti in nujne potrebnosti posebnih ukrepov za določene skupine glede na cilje, ki so jih ukrepi zasledovali.

ZVarD  v 17. in 18. členu za uvajanje posebnih ukrepov predvideva določena merila, ki zagotovijo, da z ukrepi ne bi poglobili obstoječih neenakosti v družbi ali celo povzročili nove diskriminacije.

V priporočilu o uvajanju posebnih ukrepov zato Zagovornik državnim organom in lokalnim skupnostim priporoča, naj se dosledno držijo zakonskih zahtev tudi pri tem načinu zagotavljanja varstva pred diskriminacijo.

Posebne ukrepe je treba vedno pripraviti na podlagi analiz, ki potrjujejo dejanski obstoj manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino. Za odpravo tako ugotovljenega manj ugodnega položaja je treba izbrati takšne ukrepe, da je z njimi možno doseči izboljšave in da je to možno doseči samo s temi izbranimi ukrepi, ne pa tudi s kakšnimi blažjimi. Pomembno je tudi, da so ukrepi začasni in prenehajo veljati takoj, ko z njimi dosežemo željene izboljšave – kar pomeni, da je treba učinke teh ukrepov tudi stalno meriti.

To je kratek povzetek priporočila, ki je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-sprejemanja-posebnih-ukrepov/.

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024