Zagovornik je ocenil, da ureditev volitev za zdomce ni diskriminatorna

15. 12. 2022
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so na dan volitev v tujini. Zanje je predvideno, da lahko glas oddajo tudi po pošti, stroške pošiljanja glasovnice pa krijejo sami. Zagovornik je ocenil, da to ni diskriminatorno.