Mineva 10 let od predloga “horizontalne” direktive o enakem obravnavanju, čas je za njeno sprejetje!

2. 7. 2018

Pred desetimi leti – 2. julija 2008 je Evropska komisija predlagala novo protidiskriminacijsko direktivo, imenovano Direktiva o enakem obravnavanju ali horizontalna direktiva. Deset let kasneje Svet Evropske unije, ki ga sestavljajo države članice EU, direktive o enakem obravnavanju še vedno ni sprejel.

Predlagana direktiva bi razširila protidiskriminacijsko zaščito na podlagi starosti, invalidnosti, vere ali prepričanja in spolne usmerjenosti na področja socialne zaščite, zdravstvenega varstva, izobraževanja, nastanitve in dostopa do trga blaga in storitev.  Trenutno je zaščita pred diskriminacijo na omenjenih področjih zajeta samo v zvezi z zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem. Nasprotno pa so osebne okoliščine, kot so spol ali etnično ali rasno poreklo, zaščitene v veliko širšem obsegu in na več področjih.

Čeprav je velika večina držav članic EU naklonjena sprejetju direktive, je za njeno sprejetje potrebna soglasna podpora vseh držav članic EU. Kljub podpori Evropskega parlamenta dve državi članici EU Direktivi še naprej nasprotujeta. Trenutno stanje ohranja hierarhijo razlogov za diskriminacijo in predpostavlja, da so nekatere oblike diskriminacije sprejemljivejše od drugih. Dokler Direktiva o enakem obravnavanju ne bo sprejeta, bo pravni okvir EU še vedno nepopoln in Evropska unija omejena pri preprečevanju diskriminacije in spodbujanju enakosti.

Z odklanjanjem podpore Direktivi o enakem obravnavanju kar 508 milijonom ljudem v Evropi odvzemamo učinkovito zaščito pred diskriminacijo. 2. člen Pogodbe o Evropski uniji določa, da EU temelji na “vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških”. S sprejetjem Direktive o enakem obravnavanju bi države članice svetu poslale jasen signal, da Evropska unija ni le gospodarska ali monetarna unija, ampak združenje vrednot, ki so usklajene z univerzalnimi človekovimi pravicami.

Ob praznovanju 70. obletnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah, bi države članice Evropske unije morale izpolniti, kar so pred 70. leti že zapisale v 1. in 2. člen Splošne deklaracije, in sicer, da so vsi ljudje enaki v dostojanstvu in pravicah in da je vsakdo upravičen do enakih pravic in svoboščin, brez kakršnih koli razlik.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023