Zagovornik znova potrdil diskriminacijo Zavoda Živim

Zagovornik znova potrdil diskriminacijo Zavoda Živim

7. 7. 2022

Zagovornik je diskriminacijo Zavoda Živim potrdil tudi v ponovljenem postopku. Po dodatnih preverbah, zakaj je bil zavodov oglas predčasno odstranjen z ljubljanskega mestnega avtobusa, je ugotovil, da se je to zgodilo zato, ker so nekateri uporabniki storitev Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) sprožili polemiko, ali je primerno, da je na mestnem avtobusu oglas organizacije, ki se na podlagi vere zavzema za pravico do življenja od spočetja. Predčasna odstranitev oglasa je bila zato diskriminacija na podlagi vere in prepričanja. To je bil doslej prvi oglas, ki je bil z avtobusa LPP umaknjen predčasno.

Zagovornik je na podlagi predloga za obravnavo diskriminacije v letu 2019 v postopku ugotavljanja diskriminacije odločil, da je bil Zavod Živim z enostransko prekinitvijo oglaševalske kampanje s strani LPP diskriminiran.

Najeti avtobusni oglas, s katerim je zavod o svojih svetovalnih storitvah obveščal javnost, je bil po takratni ugotovitvi Zagovornika predčasno odstranjen samo zato, ker so nekateri uporabniki mestnih avtobusov na družabnem omrežju izrazili nestrinjanje s tem, da so na avtobusih dopuščeni tudi oglasi organizacije, ki med drugim nasprotuje pravici do umetne prekinitve nosečnosti.

Kot je ugotovil Zagovornik, vsebina oglasa ob začetku oglaševanja za LPP ni bila sporna. Za odstranitev se je podjetje odločilo zaradi polemik, ki so se začele kasneje in so problematizirale prepričanje in zavzemanje Zavoda Živim kot naročnika oglasa. Zato je odločil, da je LPP s predčasno odstranitvijo oglasa Zavod Živim obravnaval diskriminatorno, in sicer zaradi osebne okoliščine vere in prepričanja, ki je temelj delovanja konkretnega zavoda.

LPP se z ugotovitvijo Zagovornika ni strinjal in je vložil tožbo na Upravno sodišče. To je tožbi ugodilo in zadevo konec leta 2021 vrnilo v ponovno odločanje Zagovorniku. V ponovljenem postopku je Zagovornik v skladu z napotki sodišča  od strank v postopku pridobil dodatne informacije.

Zavod Živim je pojasnil, da sicer ni verska organizacija, da pa njegovo poslanstvo temelji na krščanski veri. Pri odstranitvi oglasa je zatrjeval kršitev pravic do svobode izražanja in do svobode mišljenja, vesti in vere ter kršitev prepovedi diskriminacije. Trdil je, da je bil njegov oglas za storitve svetovanja predčasno odstranjen samo zato, ker sicer nasprotuje umetni prekinitvi nosečnosti oziroma zagovarja prepričanje o ščitenju pravice do življenja od spočetja.

LPP je v odgovor na očitke zavoda zatrdil, da je oglas umaknil le zato, ker je ta sprožil nestrpne odzive na spletnem družabnem omrežju. Opozoril je na svoja interna pravila, da na površinah avtobusov ne dovoli oglasov, ki bi vzbujali kakršnokoli nestrpnost. Navedel je, da je bil umik oglasa edini način za preprečitev nadaljnjega širjenja izrazov nestrpnosti, ki so se pojavili v spletni polemiki o oglasu, in bi zato morali umik obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije.

Zagovornik je upoštevajoč tudi dodatna pojasnila v ponovnem postopku znova prepoznal  diskriminacijo.

Ugotovil je, da je bil oglas Zavoda Živim doslej prvi in edini, ki ga je LPP z avtobusa odstranil predčasno. Tudi dodatna pojasnila vpletenih pa kažejo, da je to storil le zato, ker so nekateri javno izrazili kritike, da je zavodu kot organizaciji, ki je proti pravici do umetne prekinitve nosečnosti, dopuščeno oglaševati na avtobusih javnega mestnega potniškega prometa, čeprav so oglaševali samo svoje programe svetovanj ljudem v stiski. Oglas namreč sam po sebi ni imel nobenih elementov, ki bi zbujali nestrpnost.

Prek enega izmed pojasnil LPP-ja, da je »LPP le nosilec oglaševalskih površin in ne želi izražati mnenja za ali proti«, je Zagovornik potrdil, da se je predčasni umik oglasa zgodil prav zato, ker je bil to oglas organizacije, ki se skladno s krščanskim naukom sicer zavzema za zaščito življenja od spočetja oziroma je proti pravici do splava.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da morajo biti po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo tudi blago in storitve vsem na voljo pod nediskriminatornimi pogoji. Ko se je LPP odločil, da bo na svojih avtobusih dovolil oglaševanje, bi moral tako zagotoviti tudi, da bo storitev oglaševanja na voljo vsem, ne glede na njihove osebne okoliščine, kot so spol, barva kože, narodnost, jezik, vera ali prepričanje in podobno. Tega pa v obravnavanem primeru ni storil.

Zagovornik je tako tudi v ponovljenem postopku ugotovil, da je bilo ravnanje LPP-ja neupravičeno. Ugotovil je, da v oglasnem sporočilu ni bilo nobenega vsebinskega elementa, ki bi lahko zbujal nestrpnost, niti sporočila niso bila podana na nestrpen način. Z oglaševanjem svojih svetovalnih programov naročnik oglasa v njem ni neposredno izražal svojih (verskih) prepričanj (npr. da nasprotuje pravici do splava). Iz vsebine oglasa ni bilo razvidno niti prepričanje, ki ga Zavod Živim sicer zastopa.

To je le kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna na https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022