Zagovornik Miha Lobnik poslance odbora za delo seznanil z rednim letnim poročilom Zagovornika za leto 2021

Zagovornik Miha Lobnik poslance odbora za delo seznanil z rednim letnim poročilom Zagovornika za leto 2021

6. 7. 2022

Zagovornik Miha Lobnik je poslancem državnega zbora, članom odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, predstavil redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021. Poslanci, ki so se oglasili k razpravi, in državni sekretar ministrstva za delo so poudarili pomen osveščanja o diskriminaciji.

Zagovornik Miha Lobnik, ki so mu poslanci državnega zbora v letu 2021 dodelili nov petletni mandat na čelu organa za varstvo pred diskriminacijo, je državnozborskemu odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide predstavil delovanje Zagovornika v letu 2021.

Izpostavil je, da Zagovornik vsako leto opravi več svetovanj, prijav diskriminacije in predlogov za oceno diskriminatornosti predpisov. V letu 2018 je v obravnavo prejel okrog 100 novih zadev, v letu 2019 200, leta 2020 nekaj več kot 300, leta 2021 pa 420 novih zadev.

Zagovornik je v 2021 opravil okrog 1.700 ur svetovanja in pri tem pomoč in podporo nudil 415 osebam, ki so menile, da so diskriminirane. Zaključila se je tudi prva sodna etapa v primeru diskriminacije kolesarskega sodnika zaradi njegove starosti, v katerem je Zagovornik leta 2019 prvič prevzel vlogo zastopanja in spremljanja stranke na sodišču, je povedal Lobnik. Kot je dejal, je ljubljansko okrajno sodišče v razsodbi, ki še ni pravnomočna, potrdilo, da je bil kolesarski sodnik res žrtev starizma.

Zagovornik je v 2021 zaključil tudi 65 primerov ugotavljanja diskriminacije in diskriminacijo potrdil v desetih primerih – pri nižji letni oceni javne uslužbenke, ker je bila na porodniškem dopustu; pri medijskih objavah, ki sta opravičevali idejo o večvrednosti ene rase in pozivali k diskriminaciji; pri prepovedi izvajanja fizične pomoči učenki v času šolanja na daljavo; pri trajni izključitvi vseh istospolno usmerjenih moških iz krvodajalstva; in v več primerih pri odmeri božičnice, ki je bila vezana na prisotnost delavca na delovnem mestu in pomeni nedopustno diskriminacijo zaradi zdravstvenega stanja, nosečnosti in starševstva.

Tudi zaradi epidemije in ukrepov, ki so jih prebivalci dojemali kot diskriminatorne, je Zagovornik v letu 2021 obravnaval več ocen diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili zaradi ukrepov med epidemijo deležni diskriminatorne obravnave.

Zaključil je 31 ocen diskriminatornosti in v sedmih primerih predpise ocenil za diskriminatorne. Diskriminatorni so bili po njegovi oceni predpisi, ki so uveljavili možnost odpustitve delavcev, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, brez navajanja razlogov; predpisi, ki urejajo dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo za neplodne ženske, ki niso v zakonski ali zunajzakonski skupnosti; ki so urejali dolgotrajno šolanje na daljavo v času epidemije; ki so za dostop do humanitarnih skladišč zahtevali pogoj PCT; ki so pogojevali uporabo aplikacije #Ostanizdrav za prehod občinskih meja in ki so omejevali izhod iz države za zajezitev epidemije.

Kot je poslancem povedal Lobnik, je na podlagi teh ocen in drugih aktivnosti Zagovornik pripravil 51 priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakega obravnavanja. Dodal je, da so vsi ti primeri in priporočila na kratko povzeti v letnem poročilu Zagovornika, v celoti pa so dostopni na spletni strani Zagovornika.

Ob predstavitvi rednega letnega poročila je državni sekretar ministrstva za delo Simon Maljevac poudaril, da je poleg obravnavanih zadev in priporočil Zagovornika zelo pomembno osveščanje o diskriminaciji. Ocenil je, da iz Zagovornikovega letnega poročila izhaja, da je v javnosti še vedno prisotno nepoznavanje diskriminacije. Pozdravil je aktivnosti Zagovornika, usmerjene k oblikovanju sodne prakse s področja diskriminacije. In napovedal, da bo vlada pri pripravi zakonov opravila tudi presojo o morebitnih diskriminatornih učinkih predlaganih ukrepov in ureditev, da bi tako izboljšala stanje na področju zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

Lobnik je na seji odbora poslancem predstavil tudi dve posebni poročili, ki jih je Zagovornik pripravil v okviru spremljanja stanja na področju diskriminacije in osveščanja, in sicer posebno poročilo o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu in posebno poročilo o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Obe posebni poročili Zagovornik zaključuje s priporočili pristojnim institucijam, ki jih je Lobnik prav tako predstavil na seji odbora. Ob tem je predlagal, naj pristojni odbor uresničevanje priporočil redno spremlja.

Redno letno poročilo Zagovornika je v elektronski obliki dostopno prek povezave https://www.zagovornik.si/letno-porocilo/.

Posebni poročili pa prek https://www.zagovornik.si/posebna-porocila/.

Povzetka posebnih poročil sta na povezavah https://www.zagovornik.si/posebno-porocilo-zagovornika-gluhi-v-izobrazevanju-nimajo-enakih-moznosti/ in https://www.zagovornik.si/zagovornik-s-priporocili-za-izboljsanje-varstva-pravic-transspolnih-ljudi/.

 

Foto: DZ RS/Matija Sušnik

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022