Sindikalni predstavniki bolje spoznali delo Zagovornika

8. 9. 2020
Sodelavci Zagovornika načela enakosti med predstavitvijo dela organa sindikalnim predstavnikom.

Med prijavami domnevne diskriminacije, ki jih prejme Zagovornik načela enakosti, je največ prijav s področja zaposlovanja in dela. V letu 2019 je bilo s tega področja med zaključenimi postopki obravnave diskriminacije približno 30 odstotkov primerov.

Zaposleni in iskalci zaposlitve so med drugim zatrjevali slabšo obravnavo zaradi nosečnosti ali starševstva, zaradi bolezenske odsotnosti ali etničnega porekla. Vse to so osebne okoliščine po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo – in ko je nekdo zaradi svojih osebnih okoliščin obravnavan slabše, lahko govorimo o diskriminaciji.

Zaposleni se v teh in podobnih primerih lahko obrnejo na svoje sindikalne zaupnike, ti pa lahko podporo poiščejo tudi pri Zagovorniku načela enakosti, sta na seji predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije povedala dr. Neža Kogovšek Šalamon in dr. Matevž Kokol iz strokovne službe Zagovornika načela enakosti.

»Vsak primer je pomemben. Čeprav Zagovornik dobi le eno pritožbo na določenem področju, to ne pomeni nujno, da je to majhen problem. Lahko je ravno obratno, a se diskriminirane osebe morda nočejo izpostavljati. Ko Zagovornik določen primer obravnava, je to lahko v pomoč vsem ostalim, ki se sicer ne izpostavijo, a so morda deležni podobne slabše obravnave,« je pojasnila Kogovšek Šalamon, ki vodi Zagovornikov Oddelek za ugotavljanje diskriminacije in zagovorništvo.

Sindikalistom je predstavila nekaj obravnavanih primerov prijav diskriminacije, med drugim tudi primer, s katerim Zagovornik orje ledino pri vrednotenju delovne uspešnosti: »Merilo, da je višina nagrade odvisna od prisotnosti na delovnem mestu, je na videz nevtralno. Dejansko pa nesorazmerno prizadene tiste, ki so bili odsotni zaradi starševstva ali bolezni – to pa sta osebni okoliščini, ki ne smeta biti temelj za slabšo obravnavo,« je poudarila.

Ta primer je za sindikate še posebej zanimiv tudi zato, ker so nekatere kolektivne pogodbe napisane tako, da je odsotnost z dela – pa čeprav posledica nosečnosti, nege družinskih članov ali bolezni – lahko temelj za nižje plačilo ali nedodelitev plačnih dodatkov.

V razpravi, ki je sledila predstavitvi pristojnosti Zagovornika, so člani predsedstva sindikalne zveze med drugim izpostavili tudi problematiko prekarnih zaposlitev in navideznih samozaposlitev. Zagovornik je v zvezi s tem v oceni diskriminatornosti ureditve zdravstvenega varstva odločil, da samozaposlitev ni osebna okoliščina, opozoril pa, da je treba področje urediti bolje.

Predstavnikom Zveze svobodnih sindikatov sta predstavnika Zagovornika povedala še, da je med varovanimi osebnimi okoliščinami tudi članstvo v sindikatih.

Sindikalisti so predstavitev pozdravili in napovedali, da se bodo na Zagovornika pogosteje obrnili.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023