Prepoved nakupovanja za starejše od 65 let med epidemijo Covid-19 je bila diskriminatoren ukrep

9. 9. 2020
Simbolna fotografija.

Zagovornik načela enakosti je z vidika diskriminatornosti ocenil Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki ga je marca letos vlada sprejela za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Zaradi odloka so imele ranljive skupine prebivalstva – starejši od 65 let, nosečnice in invalidi – sprva prednost pri nakupovanju, kasneje pa so bile trgovine med 8. in 10. uro dopoldan in v zadnji uri obratovanja odprte le zanje. Upokojenci oziroma starejši od 65 let so smeli nakupovati samo v tem času.

Zagovornik je ocenil, da je bila določitev posebnega termina za nakupovanje ranljivih skupin primeren ukrep za zamejitev epidemije: vlada je tako zaščitila najbolj ranljive prebivalce, hkrati pa ni pretirano posegla v pravice ostalih skupin. Zato ukrep predstavlja izjemo od prepovedi diskriminacije.

Odločitev vlade, da upokojenci oziroma starejši od 65 let ne smejo nakupovati izven tega časa, namenjenega za nakupovanje ranljivih skupin, pa je po oceni Zagovornika bila diskriminatorna do starejših od 65 let. Vlada je z odlokom kršila prepoved diskriminacije na podlagi osebne okoliščine starosti.

Kot je v oceni diskriminatornosti predpisa ugotovil Zagovornik, bi namreč širjenje virusa vlada zamejila tudi z milejšim ukrepom. Starejšim od 65 let bi morala zgolj priporočiti, naj nakupe opravijo izključno v času, ki je rezerviran za nakupovanje ranljivih skupin.

To je v odgovoru na poizvedbo Zagovornika povedal tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki bi starejšim od 65 let nakupovanje po rezerviranem času za nakupe ranljivih skupin zgolj odsvetoval.

Zagovornik se je pri pripravi ocene obrnil tudi na prakso in mnenja drugih evropskih organov za enakost, združenih v Equinet. Izvedel je, da je podobno omejitev nakupovanja za starejše poleg slovenske vlade sprejela le še srbska. Tisti evropski organi za enakost, ki so se na pobudo Zagovornika do vprašanja diskriminatornosti te prepovedi tudi opredelili, so navedli, da bi to lahko bila diskriminacija na podlagi starosti.

Zagovornik je na podlagi pridobljenih podatkov in mnenj opravil tridelni test sorazmernosti ukrepa in ugotovil, da prepoved nakupovanja za starejše ni povsem ustrezen, ni potreben in tudi ne sorazmeren ukrep za doseganje cilja omejitve širjenja novega koronavirusa.

Res se s prepovedjo nakupovanja starejšim od 65 let omeji širjenje virusa, a ta omejitev skupaj z možnostjo, da starejši nakupe opravijo v zgolj dveh urah, dejansko pomeni večjo gnečo v trgovinah v času, ko je nakupovanje dovoljeno, saj upokojenci predstavljajo skoraj tretjino prebivalstva Slovenije. To pa pomeni, da takšna ureditev dejansko ogroža doseganje cilja odloka in zato ukrep ni povsem ustrezen.

Prepoved ni nujno potreben ukrep, saj bi bilo možno cilj doseči tudi na milejši način – s priporočilom, naj osebe, starejše od 65 let, nakupe opravijo izključno v času, ki je rezerviran za nakupovanje ranljivih skupin.

Prepoved pa tudi ni sorazmeren ukrep, saj je omejitev preveč posegla v svobodo starejših ljudi in jim preveč omejila prosto izbiro časovnega termina za nakup v trgovinah z živili.

Zagovornik je v odloku vlade za diskriminatorno označil tudi navodilo, da morajo osebe, starejše od 65 let, pred vstopom v trgovino pokazati osebni dokument. To ni bilo zahtevano za nobeno drugo skupino prebivalstva, izkazovanje starosti pa je lahko nesorazmerno poseglo v dostojanstvo vseh starejših oseb na splošno in predstavljajo nadlegovanje kot posebno obliko diskriminacije.

Vladi je priporočil, naj v primeru ponovne omejitve ponujanja blaga in storitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa uvede vsaj triurni termin za nakupe, rezerviran za ranljive skupine prebivalstva, vključno s starejšimi od 65 let. V preostalem času naj osebam, starejšim od 65 let, in drugim ne prepove nakupovanja, ampak jih obravnava enako kot ostale pripadnike ranljivih skupin.

Zagovornik je vladi priporočil tudi, naj vsak poseg v pravico do enake obravnave utemelji po načelu sorazmernosti. Presodi naj, ali je predvideni ukrep ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje določenega cilja.

Celotna ocena diskriminatornosti predpisa je na povezavi: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2020/09/Ocena-diskriminatornosti-trgovine.pdf

Zagovornik načela enakosti je sicer 2. 4. 2020 pozdravil ukrepe vlade, namenjene posebni skrbi za ranljive skupine v času epidemije. Opozoril pa je takrat tudi, da se je v praksi izkazalo, da je odmerjeni dvourni nakupovalni časa za skupino, ki predstavlja okrog 620 tisoč prebivalcev Slovenije, prekratek.

Zato je vladi predlagal podaljšanje časovnega intervala nakupovanja za ranljive skupine razširil z dveh (od 8. do 10. ure) na štiri ure (od 8. do 12. ure). Vlada temu ni neposredno sledila, je pa dopoldanskima urama dodala še zadnjo uro obratovanja trgovin. Več o tem na: https://zagovornik.si/zagovornik-podaljsajmo-nakupovalni-cas-za-upokojence-nosecnice-in-invalide/

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023