Raziskava: več kot tretjina prebivalstva meni, da se je situacija glede neenakosti in diskriminacije v državi poslabšala

Raziskava: več kot tretjina prebivalstva meni, da se je situacija glede neenakosti in diskriminacije v državi poslabšala

26. 4. 2018

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic (10. december) je Zagovornik načela enakosti predstavil rezultate javnomnenjske raziskave o diskriminaciji v Sloveniji, ki je potekala konec leta 2017. Rezultati so zaskrbljujoči, saj skoraj petina populacije v Sloveniji (17 odstotkov) meni, da je bila v zadnjem letu diskriminirana. Med vprašanimi pa je bila skoraj polovica diskriminiranih na delovnem mestu (48 odstotkov). Poleg tega več kot tretjina vprašanih (36 odstotkov) meni, da se je v zadnjih letih situacija glede neenakosti in diskriminacije v državi poslabšala.

Konec leta 2017 je bila med prebivalci Slovenije izvedena raziskava o percepciji diskriminacije, ki jo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana na reprezentativnem vzorcu 1.011 prebivalcev v starosti med 15 in 75 let. Ugotovitve raziskave kažejo na zaskrbljujoče stanje glede diskriminacije in enakopravnosti v Sloveniji, saj skoraj petina populacije (17 odstotkov) v Sloveniji meni, da je bila v zadnjem letu diskriminirana. Med vprašanimi pa je bila skoraj polovica diskriminiranih na delovnem mestu (48 odstotkov), 18 odstotkov vprašanih pa je diskriminacijo občutilo na področju zdravstvenega varstva. Ob tem tudi sicer kar 61 odstotkov populacije ocenjuje, da je v Sloveniji diskriminacija najbolj razširjena na področju dela in zaposlovanja. 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da trije od štirih vprašanih, ki so menili, da so bili diskriminirani, niso sprožili nobenega od postopkov za zaščito svojih pravic, predvsem zaradi tega, ker menijo, da to ne bi ničesar spremenilo, ne vedo na koga naj se obrnejo, ali pa jih skrbi, da bi s tem zadevo le še poslabšali. 

Da diskriminacija v Sloveniji ne predstavlja težave meni manj kot 5 odstotkov vprašanih in več kot tretjina (36 odstotkov) jih meni, da se je v zadnjih letih situacija glede neenakosti in diskriminacije v državi poslabšala. Več kot tretjina (36 odstotkov) populacije meni tudi, da v Sloveniji ni ustrezno poskrbljeno za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakopravnosti. Stanje na področju diskriminacije naj bi se po njihovem mnenju izboljšalo predvsem z ozaveščanjem ljudi, krepitvijo odnosov med ljudmi, izboljšavo zakonske in pravne ureditve ter z vzgojo otrok v vrtcih ali šolah.

pastedGraphic.png

V primeru, da bi bili posamezniki priča diskriminaciji ali pa bi zanjo izvedeli, bi takšno ravnanje prijavili zgolj slabi dve tretjini. Nepripravljenost prijave diskriminacije se lahko razlaga skozi prizmo dejstva, da približno dve tretjini vprašanih (67 odstotkov) ne poznata niti enega pravnega akta, ki bi bil namenjen preprečevanju in odpravi diskriminacije. Le nekaj manj kot petina pa je kot relevantni pravi akt navedla Ustavo Republike Slovenije.

Poleg tega skoraj dve tretjini vprašanih (63 odstotkov) ne pozna niti enega organa za boj proti diskriminaciji. Če bi bili sodelujoči v raziskavi ali njihovi bližnji tarča diskriminacije, bi se jih skoraj polovica (45 odstotkov) za pomoč najprej obrnila na družinske člane.

Vprašani diskriminacijo najpogosteje razumejo kot neenako obravnavanje zaradi barve kože oziroma rase, neenako obravnavanje na splošno in neenako obravnavanje zaradi veroizpovedi. Vsak deseti vprašani pojma »diskriminacija« ni znal pojasniti. Pri tem velja omeniti, da neenako ali krivično obravnavanje samo po sebi še ni nujno diskriminacija. Po prvem odstavku 4. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo je diskriminacija definirana kot »/…/ vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin /…/«, ljudje pa kot diskriminacijo velikokrat vidijo tudi splošne krivice in sistemske napake.  

Rezultati te raziskave bodo vključeni v delo Zagovornika načela enakosti. Posebno pozornost bo Zagovornik načela enakosti namenil spodbujanju enakopravnosti in prepričevanju diskriminacije z ozaveščanjem in s svetovanjem. Za izvedbo zastavljenih nalog bo potrebno zagotoviti ustrezno strokovno ekipo, na katero se bodo diskriminirani obrnili za pomoč in pravno svetovanje.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022