Okrogla miza z naslovom Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Okrogla miza z naslovom Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

26. 4. 2018

Zagovornik načela enakosti je 18. aprila, v Hiši Evropske unije, organiziral okroglo mizo z naslovom Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Z organizacijo dogodka je Zagovornik načela enakosti želel opozoriti na smernice Združenih narodov pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu in na ureditev sistemske regulacije nadzora človekovih pravic v Sloveniji. 

V uvodnem nagovoru je gostitelj okrogle mize, Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, predstavil delovanje neodvisnega in samostojnega državnega organa za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakopravnosti. Nova institucija ima v zakonu predpisane naloge, ki jih v okviru evropskih direktiv izvajajo podobni evropski organi. »Delujemo na področju zaščite posameznika pred diskriminacijo in na sistemski ravni. V raziskavi o diskriminaciji v Sloveniji, ki jo je konec lanskega leta opravil naš organ, je kar 34% anketirancev menilo, da je diskriminacija najbolj razširjena na področju dela in zaposlovanja. Podatki tudi kažejo, da je skoraj polovica tistih, ki je bila v zadnjem letu diskriminirana, bila diskriminirana prav na področju dela in zaposlovanja, zato smo človekovim pravicam  v gospodarstvu sklenili nameniti posebno pozornost.«  

Udeležence je na dogodku pozdravil tudi posebni gost, Nizozemski ambasador za človekove pravice Kees Vaan Baar. »Na nizozemskem imamo nacionalni načrt, preko katerega se redno pogovarjamo z nevladnimi organizacijami, podjetji in ostalimi deležniki. Poskušamo združevati ljudi in zgraditi zaupanje.« Poudaril je, da je prav sprejem nacionalnega načrta prispeval k izboljšanju in povečevanju skrbi in zavesti podjetji v zvezi s temi vprašanji. 

V nadaljevanju so v okviru okrogle mize različni sogovorniki in sogovornice predstavili svoje poglede na obravnavano temo.

Dr. Melita Gabrič iz Ministrstva za zunanje zadeve je dejala, da smo kot članica EU in Združenih narodov zavezani k spoštovanju smernic teh organizacij, zlasti na področju človekovih pravic. Povedala je, da je osnutek Akcijskega načrta pripravljen, vendar zaradi odstopa vlade čaka na naslednji mandat za potrditev. »Pri njegovi izdelavi smo upoštevali smernice ostalih držav in raziskali dobre prakse tistih držav, ki so Akcijski načrt že sprejele.«  

Igor Knez iz Gospodarske zbornice Slovenije meni, da »imamo v Sloveniji visoko razumevanje o univerzalnih človekovih pravicah, kar pa ne pomeni, da ni prostora za izboljšave. Več je potrebno narediti pri ozaveščanju in vpeljavi dobrih praks iz tujine. 

Dr. Jernej Letnar Černič iz Fakultete za državne in evropske študije pa je poudaril, da je Slovenija, glede na regijo, kjer se nahajamo, zelo napredna pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. »Spoštovanje človekovih pravic v zasebnem sektorju je po navadi prisotno le na načelni ravni, saj gre večinoma le za smernice združenih narodov, ki pa so neobvezujoč pravni dokument. Slovenska ustava daje obveznosti gospodarskim družbam, da spoštujejo človekove pravice. Pogrešam takšen poudarek, ko slovenska podjetja zaposlujejo v tujini.« 

Aleš Kranjc Kušlan se s področjem človekovih pravic preko Ekvilib inštituta ukvarja predvsem v praksi. Sistemski okvir, ki je po njegovem mnenju prinesel spremembo, je bila Evropska direktiva o nefinančnem poročanju. “Evropska direktiva nam je pri tem zelo pomagala. Pred tem so podjetja v poročila le zapisala, da spoštujejo človekove pravice in da ne zaznavajo nobenih kršitev.” 

Na dogodku so se panelisti zavzeli za enako obravnavo vsakega posameznika in poudarili pomembnost organov za enakost, ki jim mora biti zagotovljena neodvisnost in samostojnost. Strinjali so se, da je Slovenija preveč zadržana, ko gre za sprejemanje mednarodnih pogodb glede obveznostih gospodarskih družb in spoštovanja človekovih pravic. Dr. Jernej Letnar Černič je opozoril, da morajo podjetja zagotoviti spoštovanje človekovih pravic širom nabavne verige, kar pa je težko, saj »državna podjetja zaposlujejo agencijske delavce in državljane drugih EU držav in jim plačujejo le minimalno plačo, pa še to takšno, kot je predpisna v njihovi državi.«

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022