Banka diskriminirala stranko zaradi njenega kubanskega državljanstva

Banka diskriminirala stranko zaradi njenega kubanskega državljanstva

18. 3. 2022

Banka je stranki zaprla osebni račun samo zato, ker je kubanska državljanka. Zato je Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do storitev.

Zagovornik je od kubanske državljanke, ki že vsaj desetletje živi in dela v Sloveniji, ima tu stalno bivališče in s Kubo nobenih stikov, prejel predlog za ugotavljanje diskriminacije. V njem je navedla, da ji je banka brez pojasnil in odpovednega roka zaprla osebni bančni račun samo zaradi njenega etničnega porekla in državljanstva, kateremu se po kubanski zakonodaji ni mogoče enostavno odreči.

Ko je banko zaprosila za pojasnilo, ji je ta odgovorila, da je pogodbo o vodenju osebnega bančnega računa enostransko prekinila zaradi prilagoditve poslovanja ameriškim standardom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije najprej potrdil navedbe prijaviteljice. Zato je pred potrditvijo diskriminacije preveril, ali bi lahko poteza banke sodila med izjeme od prepovedi diskriminacije, kot jih določa zakon o varstvu pred diskriminacijo. Ugotavljal je, ali je zaprtje računa predstavljalo legitimen cilj in ali je bilo kot sredstvo za doseganje tega cilja ustrezno, edino možno in sorazmerno. Kot izjemo od prepovedi diskriminacije je namreč po zakonu o varstvu pred diskriminacijo možno obravnavati samo tiste ukrepe, ki izpolnjujejo vsa ta merila.

Zagovornik je ocenil, je banka zasledovala legitimen cilj, ko je želela narediti obvladovanje tveganja s področja pranja denarja in financiranja terorizma lažje in boljše. Je pa hkrati ocenil tudi, da je bilo zaprtje osebnega bančnega računa stranki le delno ustrezno, ne edino možno in niti sorazmerno sredstvo za doseganje zastavljenega cilja.

Le delno ustrezen je bil ukrep banke zato, ker bi stranka po zaprtju osebnega bančnega računa lahko pri banki zahtevala odprtje osnovnega bančnega računa. Tako bi za banko še naprej predstavljala enako tveganje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot če bi imela odprt osebni bančni račun.
Zaprtje računa po oceni Zagovornika ni bilo edino možno sredstvo za doseganje cilja zato, ker bi banka namesto tega lahko oblikovala ustrezne načine razbiranja komitentov, ki zares predstavljajo tveganje.

Banka pa v postopku pred Zagovornikom tudi ni izkazala, da bi jo sankcije neizogibno doletele, če bi še naprej poslovala z določeno osebo določenega državljanstva, torej tudi s prijaviteljico diskriminacije kot kubansko državljanko. Posledice zaprtja računa na podlagi njenega državljanstva so torej nastale zgolj stranki in je bil zato ukrep po oceni Zagovornika tudi nesorazmeren.

Zagovornik je zato ugotovil, da je banka ravnala diskriminatorno. Stranko je pri dostopu do storitev diskriminirala na podlagi njene osebne okoliščine državljanstva.

V postopku je organ za varstvo pred diskriminacijo sicer izvedel tudi, da ameriški predpisi finančnim ustanovam med drugim res omejujejo tudi poslovanje s kubanskimi državljani, a le ko živijo na Kubi oziroma imajo s Kubo poslovne vezi. V odločbi je pojasnil tudi, da se morajo banke v Sloveniji ne glede na ameriške in morebitne druge omejitve poslovanja ravnati po slovenski ustavi in drugih predpisih, ki prepovedujejo diskriminacijo.

To je le kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna prek https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Pojasnilo o tem, da so banke dolžne odpreti osnovni račun, je na povezavi https://www.zagovornik.si/zagovornik-banke-morajo-vsem-ponuditi-odprtje-osnovnega-placilnega-racuna/.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022