Zagovornik s priporočili glede predlogov zakonodajnih sprememb pri otroškem dodatku, denarni socialni pomoči in na trgu dela

Zagovornik s priporočili glede predlogov zakonodajnih sprememb pri otroškem dodatku, denarni socialni pomoči in na trgu dela

16. 3. 2022

Zagovornik načela enakosti je izdal priporočila glede predlogov sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih in zakona o urejanju trga dela. V priporočilih je opozoril na možnost, da bi ob uvedbi nekaterih predlaganih rešitev lahko prišlo do diskriminatorne obravnave določenih posameznikov ali skupin na podlagi njihovih osebnih okoliščin. Poslancem državnega zbora je priporočil dopolnitev in izboljšavo predlaganih sprememb zakonodaje.

Zagovornik se je glede predlaganih sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih med drugim opredelil do predloga, da bi se staršem, ki so upravičeni do otroškega dodatka, ta tri mesece avtomatično ne izplačeval v denarju, če bi bil njihov otrok neopravičeno odsoten od pouka. Čeprav to ni pojasnjeno v obrazložitvi predloga sprememb zakona, izhaja ta ukrep iz Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 in se torej nanaša predvsem na romske otroke in mladostnike oziroma njihove starše.

Zagovornik je glede te predlagane rešitve opozoril, da ni razvidno, kako je pogojevanje izplačila otroškega dodatka v denarju s tem, da otrok redno obiskuje pouk, povezano z zagotavljanjem sredstev za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kar je namen otroškega dodatka. Po oceni Zagovornika poskuša ukrep vplivati le na ravnanje staršev, potencialno pa znižuje socialno varnost otrok.

Možnost znižanja ravni socialne varnosti otrok in mladostnikov samo zaradi njihovih osebnih okoliščin je Zagovornik zaznal tudi pri predlogu, da bi se otroški dodatek znižal za tretjino, če mladostnik po zaključeni osnovni šoli ne bi nadaljeval izobraževalnega procesa.

Opozoril je, da šolanje po zaključeni osnovni šoli ni več obvezno, poleg tega pa zakonsko tudi ni določeno, da se mora otroški dodatek porabljati v enakih delih za vse tri namene – za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Znižanje otroškega dodatka za tretjino bi bilo po oceni Zagovornika posebej težavno za družine, ki so gmotno šibkejše, prizadelo pa bi tudi tiste, pri katerih otroci morda sploh nimajo zmožnosti za nadaljevanje šolanja, na primer zaradi invalidnosti.

Zagovornik je v priporočilu dodal, da so lahko vzroki izostajanja od pouka pri učencih in dijakih raznoliki, odvisni tudi od različnih osebnih okoliščin, in jih ni mogoče zvesti zgolj na pomanjkanje podpore družine pri uresničevanju pravice otroka do izobraževanja.

Opozoril je še, da je treba v primerih, ko zakon ureja položaje ljudi z določenimi osebnimi okoliščinami, v predlogu zakona cilje utemeljiti in podpreti z analizami. Zato je priporočil, da se v predlog zakona doda analizo vzrokov za neopravičene izostanke učencev od pouka in prekinitve šolanja ter analizo učinkov predlaganih zakonskih določb na enakopravnost, enake možnosti in enako obravnavo.

V priporočilu glede predlogov sprememb zakona o socialnovarstvenih prejemkih je Zagovornik poslance opozoril, da je potencialno diskriminatorno novo določilo, da se denarna socialna pomoč ne bi več plačevala tudi tistim, ki so bili pravnomočno pogojno obsojeni na kazen zapora za naklepno kaznivo dejanje.

Pojasnil je, da v nekaterih primerih izvršitev kaznivega dejanja in s tem posledica kaznovanosti ni povsem svobodna izbira posameznika – lahko je posledica neprištevnosti, odvisnosti, težav z duševnim zdravjem in podobnih osebnih okoliščin. Izvrševanje kaznivih dejanj je lahko tudi posledica revščine in socialno disfunkcionalnega okolja, v katerem posameznik živi. Po oceni Zagovornika je predlagana rešitev tudi strožja od ukrepa, ki je predviden za obsojence na zaporno kazen.

Zagovornik je poslancem državnega zbora priporočilo izdal tudi glede predloga sprememb zakona o urejanju trga dela. Med drugim je priporočil spremembo člena, ki od iskalcev zaposlitve, ki so državljani tretjih držav, zahteva znanje slovenskega jezika. Pojasnil je, da morajo biti tudi po evropskih direktivah tujci na področju zaposlovanja in dela obravnavani enako ne glede na njihove osebne okoliščine.

Priporočil je tudi odpravo razlikovanja pri upravičenosti do spodbud za zaposlovanje, ki temelji na osebni okoliščini izobrazbe. Do spodbud za zaposlovanje so namreč sedaj upravičeni le prejemniki nadomestila za brezposelnost z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo, ne pa tudi terciarno izobraženi.

To je le kratek povzetek priporočil Zagovornika, ki so dostopna na povezavi https://www.zagovornik.si/priporocila/.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022