Zagovornik: Ureditev vpisa v glasbene šole diskriminatorna do otrok s posebnimi potrebami

15. 6. 2022

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren. V njem manjka določilo, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki bi radi v glasbeno šolo, omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov. Šele ob uvedbi takšnih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti. Zagovornik je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.

Zagovornik je na pobudo matere otroka z avtizmom opravil oceno diskriminatornosti zakona o glasbenih šolah. Predlagateljica postopka pred Zagovornikom je navedla, da je zakon diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami. Od glasbenih šol namreč ne zahteva uvedbe posebnih prilagoditvenih ukrepov, da bi ti otroci na sprejemnem izpitu svoj glasbeni talent sploh lahko izkazali. Tako kljub morebitni veliki glasbeni nadarjenosti sprejemnega izpita za glasbeno šolo ne opravijo oziroma ne opravijo tako dobro, kot bi ga lahko, če bi takšne prilagoditve zanje uvedli. Po mnenju predlagateljice so zato otroci s posebnimi potrebami pri vpisu v glasbeno šolo že v izhodišču v manj ugodnem položaju v primerjavi z vrstniki brez invalidnosti.

Zagovornik je po pregledu zakonske ureditve glasbenega izobraževanja in po pridobitvi pojasnil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo, Zveze slovenskih glasbenih šol in Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva potrdil utemeljenost navedb predlagateljice.

Ugotovil je, da vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ki za svoj optimalen uspeh in napredek potrebujejo določene prilagoditve, v glasbenem šolstvu ni sistemsko urejeno. Prilagoditve glasbenega izobraževanja za te otroke so prepuščene dobri volji strokovnih delavcev in ravnateljev, kar za zagotavljanje pravice do enake obravnave in enakih možnosti na področju izobraževanja ni dovolj.

Zagovornik je ugotovil še, da za to pomanjkljivost v glasbenem izobraževanju ni posebnega razloga, zaradi katerega bi lahko takšno ureditev obravnavali kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije. Zato je ocenil, da je ureditev glasbenega izobraževanja po zakonu o glasbenih šolah diskriminatorna. V slabši položaj med otroki, zainteresiranimi za vpis v glasbeno šolo, res postavlja otroke s posebnimi potrebami. Ti zaradi svoje osebne okoliščine invalidnosti težje opravijo preizkuse glasbene nadarjenosti, saj zakonodaja ne predvideva uvedbe ukrepov, s katerimi bi jih pri preizkusu postavili v enak izhodiščni položaj z vrstniki, ki invalidnosti nimajo in ki posebnih prilagoditev zato ne potrebujejo.

Zagovornik je na podlagi ocene ministrstvu za izobraževanje izdal priporočilo, naj diskriminacijo odpravi. Upošteva naj zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki predvideva uvedbo primernih prilagoditev tudi na področju izobraževanja.

To je le kratek povzetek ocene diskriminatornosti predpisa in priporočila, ki sta v celoti dostopna na www.zagovornik.si/ocene-diskriminatornosti/.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023