Zagovornik Miha Lobnik delovanje organa predstavil tujim diplomatom v Sloveniji – Redno letno poročilo Zagovornika tudi v angleščini

Zagovornik Miha Lobnik delovanje organa predstavil tujim diplomatom v Sloveniji – Redno letno poročilo Zagovornika tudi v angleščini

14. 6. 2022

Zagovornik načela enakosti je redno letno poročilo za leto 2021 prevedel tudi v angleški jezik. Predstojnik Zagovornika Miha Lobnik je angleško različico poročila na posebnem dogodku predal veleposlanicam, veleposlanikom in drugim predstavnikom tujih držav v Sloveniji. Ob tem jim je skupaj z vodjo oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo Nežo Kogovšek Šalamon in vodjo oddelka za sistemsko spremljanje, ozaveščanje in preventivo na področju diskriminacije Jeleno Aleksić predstavil razvoj, pristojnosti in delo Zagovornika. Udeležence je nagovorila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše.

Zagovornik načela enakosti je za krepitev sodelovanja organa na mednarodni ravni tudi letos svoje redno letno poročilo prevedel v angleščino. Poročilo je poslal sorodnim organom evropskih držav in drugim organizacijam, ki delujejo na področju zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti. Na posebnem dogodku je zagovornik s sodelavci predstavil delo tudi predstavnikom veleposlaništev v Sloveniji, ki so se dogodka udeležili.

Zagovornik Miha Lobnik je povedal, da organ opravlja vse naloge, kot jih drugi evropski organi za varstvo pred diskriminacijo. Posebna skrb je posvečena temu, da so odločitve dobro utemeljene in nato čim bolj razumljivo predstavljene javnosti.

Neža Kogovšek Šalamon je povedala, da Zagovornik svetuje vsem, ki se nanj obrnejo, tudi če se izkaže, da izpostavljene težave ne sodijo na področje varstva pred diskriminacijo. V letu 2021 je tako skupno opravil 1.700 ur svetovanja in ga nudil 415 ljudem. Pojasnila je, da se s povečevanjem prepoznavnosti Zagovornika redno veča tudi število prijav diskriminacije in prošenj za svetovanje, ki jih organ prejme vsako leto.

Ugotovitve dveh posebnih poročil, ki jih je Zagovornik pripravil v letu 2021, in sicer o položaju in težavah gluhih v izobraževanju ter o težavah, s katerimi se v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji soočajo transspolni ljudje, je predstavila Jelena Aleksić. Seznanila jih je tudi s priporočili za izboljšanje varstva pred diskriminacijo.

Na pogovoru, ki je sledil predstavitvi, je zagovornik Miha Lobnik kot novost letošnjega letnega poročila izpostavil navedbe informacij o statusu priporočil, torej, ali so bila že upoštevana ali ne. Ob tem je napovedal, da bo Zagovornik ministre nove vlade podrobno seznanil z dosedanjimi priporočili in jim predstavil, zakaj in kako bi njihova uresničitev izboljšala položaj ranljivih skupin.

Dogodka, ki je potekal v Hiši Evropske unije v Ljubljani, so se udeležili veleposlanice in veleposlaniki, namestniki veleposlanikov in drugi predstavniki veleposlaništev Albanije, Avstrije, Bolgarije, Češke, Francije, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Romunije, Španije in Velike Britanije.

Udeležence je pozdravila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. Poudarila je, da je Evropska unija utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in napovedala nadaljnje aktivnosti Evropske komisije za zagotavljanje temeljnih pravic v Uniji in širše.

Redno letno poročilo Zagovornika v angleščini je v elektronski obliki dostopno na povezavi https://www.zagovornik.si/en/reports/.

Več o delu Zagovornika v letu 2021 pa je na povezavi https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-letno-porocilo-v-letu-2021-najvec-prijav-diskriminacije-s-podrocja-zaposlovanja-in-dela/.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022