Zagovornik priporoča dopolnitev zakonodaje glede deljenega skrbništva otrok ločenih staršev

5. 1. 2022

Sodišča so do začetka uporabe Družinskega zakonika 15. aprila 2019 deljeno skrbništvo nad otroki razvezanih staršev lahko določila samo, če sta se s tem strinjala oba starša. Ta določba starega zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni ustrezno zasledovala največje koristi za otroka in je bila tudi zato spremenjena. Vseeno pa se še vedno uporablja v sodnih postopkih o določitvi skrbništva, ki so se začeli pred pričetkom uporabe Družinskega zakonika. Zagovornik je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) priporočil spremembo prehodne določbe v enem členu zakonika tako, da bi v vseh sodnih postopkih odločanja o varstvu in vzgoji otrok staršev, ki ne živita več skupaj, sodišča lahko deljeno skrbništvo odredila vedno, ko bi bilo to v največjo otrokovo korist.

Zagovornik je v priporočilu za spremembo dela Družinskega zakonika, ki ureja tudi sodno dodeljevanje skrbništva nad otroki staršev v ločitvenih postopkih, MDDSZ opozoril, da so lahko otroci zaradi svoje starosti izpostavljeni kršitvam njihovih pravic, tudi diskriminaciji. Poudaril je, da je treba tudi po mednarodnih konvencijah in sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice pri vseh odločitvah glede otrok kot najpomembnejše vodilo upoštevati njihovo največjo korist. Tako mora biti tudi pri odločitvah o njihovi pravici do uživanja družinskega življenja.

Po oceni Zagovornika prehodna določba iz 290. člena Družinskega zakonika teh izhodišč ne upošteva dovolj. Določa namreč, da morajo sodišča tudi v ločitvenih postopkih, začetih pred 15. aprilom 2019, ko se je zakonik pričel uporabljati, še vedno uporabljati stari zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Po tem zakonu smejo sodišča deljeno skrbništvo odrediti le, če se s tem strinjata oba starša. Če tega soglasja volje ni, pa morajo otroka v varstvo in vzgojo dodeliti enemu ali drugemu staršu.

Ureditev sodiščem tako onemogoča, da bi za vse otroke enako in vedno, ko je to v njihovo največjo korist, lahko odredila deljeno skrbništvo staršev. Nad največjo otrokovo koristjo in čim manjšim poseganjem v pravice otroka do družinskega življenja lahko prevlada že interes enega od staršev.

Poleg tega se v takih sodnih sporih sodišča namesto iskanja največje koristi za otroka zlasti ukvarjajo z vprašanjem, kateri od staršev je za starševsko vlogo domnevno primernejši. Kot izhaja iz mnenja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide o problematiki ločitvenih postopkov, ki ga je Zagovornik upošteval pri oblikovanju priporočila, pa ni mogoče povsem izključiti možnosti, da na dokončne odločitve sodnikov vplivajo tudi stereotipi o vlogah obeh spolov pri varstvu, vzgoji in preživljanju otrok.

Zagovornik je zato MDDSZ priporočil, naj prehodno določbo v 290. členu Družinskega zakonika spremeni tako, da bodo sodišča zakonik lahko uporabila v vseh aktualnih postopkih, ne glede na to, kdaj so se pričeli, in deljeno skrbništvo dodelila vselej, ko bo to v največjo korist otrok, pa čeprav njihovi starši o tem ne bi dosegli soglasja.

To je le kratek povzetek priporočila, ki je v celoti dostopno prek https://zagovornik.si/priporocila-2021-2/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023