Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

1. 12. 2022
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v stavbo. Foto: Nebojša Tejić/STA

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni rabi dostopni vsem ljudem z invalidnostmi. S priporočilom državnim organom, občinam ter ustanovam s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa je pristojne opozoril na pravočasno izvedbo aktivnosti za uresničitev te zahteve iz Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.

Zagovornik je poleti 2022 pripravil posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, v katerem je med drugim ugotovil, da le približno četrtina obstoječih objektov, v katerih se izvaja srednješolski pouk, omogoča vse pogoje za vključitev gibalno oviranih ljudi v izobraževalni proces.

Ugotovil je, da je stanje takšno kljub temu, da je po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) izrecno prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi.

Zakonsko določen skrajni rok, do katerega je treba objekte v javni rabi prilagoditi tako, da bodo dostopni vsem ljudem z invalidnostmi, je 11. december 2025.

Zagovornik je zato ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, pristojnim priporočil, naj pravočasno izvedejo vse potrebne aktivnosti, da bo dostopnost teh objektov za osebe z invalidnostmi zagotovljena do zakonsko določenega roka.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. Zato z odpravljanjem arhitekturnih  in drugih ovir delamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, pač pa tudi za vse druge, ki to potrebujejo.«

Priporočili Zagovornika sta dostopni na spletni strani organa za varstvo pred diskriminacijo na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-zagotovitve-dostopnosti-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi-po-zakonu-o-izenacevanju-moznosti-invalidov/ in https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-zagotovitve-dostopnosti-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi-po-zakonu-o-izenacevanju-moznosti-invalidov-2/.

Foto: STA

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023