Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

2. 12. 2022

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine, ki se izplačajo delavcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. To po oceni Zagovornika ni diskriminatorno. Za potrditev diskriminacije je treba najprej potrditi, da ureditev manj ugodno obravnavo povzroča ljudem z določenimi osebnimi okoliščinami. Status povezane osebe pa ni osebna okoliščina v smislu Zakona o varstvu pred diskriminacijo. Med povezane osebe namreč sodijo nekateri družinski člani delodajalca, ki so zaposleni pri njem, pa tudi druge pravne in fizične osebe, ki jih delodajalec kapitalsko ali lastniško nadzira. Zagovornik je ob tem ocenil še, da delavci, ki so povezane osebe, niso v primerljivem položaju z delavci, ki s svojim delodajalcem niso povezani v sorodstvenem ali nadzornem smislu. Zato zanje lahko veljajo drugačna pravila glede obdavčitve odpravnin.

Zagovornik je prejel prošnjo za mnenje, ali ni diskriminatorno, da je delodajalec, ki je odpustil dve delavki, ki sta bili v podjetju zaposleni približno enako dolgo obdobje in imeli enako plačo, eni odpravnino lahko nakazal neobdavčeno, odpravnina za drugo pa je bila obdavčena zato, ker je bila delavka z njim v sorodu in imela po zakonu o dohodnini (ZDoh-2) status povezane osebe.

Zagovornik je zato opravil oceno diskriminatornosti davčne obravnave odpravnin, ki jih prejmejo tisti delavci, ki imajo status povezane osebe. Pri njih se namreč dohodnina všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja tudi, ko je nižja od desetkratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji. Pri nepovezanih osebah je takšna odpravnina neobdavčena.

Zagovornik je v postopku ugotovil, da imajo nekateri delavci status povezane osebe po ZDoh-2 tudi zaradi njihovega družinskega statusa. Status povezane osebe jim daje predvsem dejstvo, da so zaposleni v podjetju njihovega družinskega člana, kar pa je stvar izbire posameznika in se lahko spreminja. Poleg družinskih članov med povezane osebe sodijo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki jih delodajalec nadzira v kapitalskem ali lastniškem smislu. Zato statusa povezane osebe v tem primeru ni mogoče obravnavati kot osebno okoliščino, tako pa tudi ni glavne podlage za potrditev diskriminacije po ZVarD, po katerem je diskriminacija vsaka neupravičeno neenaka obravnava na podlagi osebnih okoliščin.

Zagovornik je opravil tudi tehtanje, ali so delavci, ki so po ZDoh-2 povezane osebe, v primerljivem položaju z delavci, ki z delodajalcem niso povezani. Pogoj za potrditev diskriminacije po ZVarD je namreč tudi to, da je možno določiti osebo ali skupino oseb, ki so z domnevno diskriminirano osebo v primerljivem položaju, a so obravnavane ugodneje. Ocenil je, da kategoriji delavcev nista primerljivi, saj pri z delodajalci povezanih osebah velja utemeljeno povečano tveganje za zlorabe davčnega sistema, zaradi česar je zanje v Zdoh-2 predvidena tudi posebna obravnava pri obdavčitvi odpravnin.

Zaradi vsega navedenega je Zagovornik ocenil, da ureditev obdavčitve dohodnin povezanih oseb po ZDoh-2 ni diskriminatorna.

To je kratek povzetek ocene, ki je v celoti dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/obdavcenost-odpravnin-z-delodajalci-povezanih-oseb-po-oceni-zagovornika-ni-diskriminatorna/.

Deli objavo

Ostale novice

ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022