Zagovornik načela enakosti obiskal Šaleško dolino

Zagovornik načela enakosti obiskal Šaleško dolino

6. 2. 2019

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je včeraj v Velenju srečal z županom Mestne občine Velenje Bojanom Kontičem, županom občine Šoštanj Darkom Menihom in županom občine Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem in tako začel kampanjo po Sloveniji. Župani šaleških občin so Zagovorniku načela enakosti predstavili težave, s katerimi se soočajo na področju sociale, zdravstva in integracije tujcev, ki živijo v njihovih občinah. Zagovornik podpira prizadevanja občin za dodatna sredstva s strani države v procesu integracije priseljencev.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predstavil delovanje in pristojnosti novega državnega organa na področju varstva pred diskriminacijo in možnosti, ki jih imajo občanke in občani pri soočanju z diskriminacijo. Izrazil je tudi pripravljenost za sodelovanje z lokalno skupnostjo na področjih, ki sodijo pod pristojnost Zagovornika in ki so jih župani kot take predstavili.

Velenje je namreč večkulturno mesto z veliko priseljenci kar mesto hkrati bogati, odpira pa vprašanja integracije, zlasti na področju šolstva, zdravstva in zaposlovanja. Velenjski župan Bojan Kontič je poudaril, da mora občina poskuša zagotoviti institucionalne pogoje za prihod tuje delovne sile, vendar pri tem potrebuje pomoč države. »Tam kjer so pogoji za življenje enaki za vse, je prostora za diskriminacijo manj. Tam, kjer so ljudje nezadovoljni zaradi neenakosti pa pride do nestrpnosti,« je poudaril velenjski župan Bojan Kontič.

Zagovornik načela enakosti je županom predstavil zloženko, ki na enostaven in pregleden način pojasnjuje, kaj je diskriminacija in kdaj in koga se lahko žrtve diskriminacije obrnejo. Svoj obisk je zagovornik nadaljeval v invalidskem podjetju Gorenje IPC, kjer je na delovnem sestanki s predstavniki lokalnega gospodarstva v okviru Savinjsko – Šaleške gospodarske zbornice govoril o konkretnih primerih varstva pred diskriminacijo na področju trga dela. Gorenje IPC, ki je največje invalidsko podjetje v državi, je primer dobre prakse zaposlovanja invalidov. Trenutno zaposluje 466 invalidov, kar predstavlja 51 odstotkov zaposlenih v podjetju.

Zagovornik načela enakosti je z zadovoljstvom prisluhnil predstavitvam vseh navzočih direktorjev lokalnih podjetij, ki uspešno prilagajajo delovna mesta in delovni čas invalidom. Primere dobrih praks bo Zagovornik tekom kampanje posredoval drugim lokalnim skupnostim in gospodarstvenikom.

Zagovornik je popoldne obiskal Dom za varstvo odraslih Velenje, delovni obisk Šaleške doline pa zaključil s pogovorom z direktorico Mreže MaMa Majo Hostnik v Knjižnjici Velenje. Spregovorila sta o pomenu sodelovanja neodvisnega državnega organa in nevladnega sektorja v boju proti diskriminaciji in odgovarjala na vprašanja občinstva. Vprašanja so se nanašala na področje pravic, ki izhajajo iz državljanstva, delovanja društev in med drugim izvajanju Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

V času obiska je v prostorih velenjske občine delovala terenska pisarna zagovornika, kjer so lahko občanke in občani pridobili informacije in svetovanje na področju varstva pred diskriminacijo.

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022