Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na okrogli mizi Predsodki in izključenost starih: »Diskriminacija zaradi starosti je z zakonom prepovedana«

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na okrogli mizi Predsodki in izključenost starih: »Diskriminacija zaradi starosti je z zakonom prepovedana«

15. 2. 2019

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na današnji okrogli mizi z naslovom Predsodki in izključenost starih poudaril, da se je Slovenija s sprejetjem Zakona o varstvu pred diskriminacijo pred dvema letoma pridružila drugim evropskim državam, ki prepovedujejo neenako obravnavanje ljudi tudi zaradi njihove starosti. “Diskriminacija zaradi starosti je prepovedana,” je poudaril.

Pojasnil je, kaj Zagovornik nudi posameznikom in institucijam, kader se ti počutijo diskriminirane oziroma zaznajo diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti kot neodvisni državni organ nudi ljudem svetovanje in pravno pomoč ter obravnava formalne predloge za obravnavo, ki mu jih lahko posredujejo posamezniki in institucije. Če gre za vprašanje varstva pred diskriminacijo pa Zagovornik stranki lahko pomaga tudi v postopku pred drugim državnim organom. Velikokrat gre za diskriminacijo zaradi pomanjkanja ozaveščenosti javnega ali zasebnega sektorja, zato Zagovornik lahko izda tudi pojasnilo oziroma priporočilo kršitelju, da odpravi diskriminacijo. Na podlagi prijav lahko Zagovornik predlaga zakonodajne spremembe in priporočila na sistemski ravni.

Zagovornik Lobnik je povedal, da je organ od skupno 500 predlogov za obravnavo prejel 30 takšnih, ki se nanašajo na domnevno starostno diskriminacijo. Doslej je izdal eno odločbo o diskriminaciji na podlagi starosti. Gre za primer kolesarskega sodnika, kateremu kršitelj ni omogočil opravljanja funkcije kolesarskega sodnika po tem, ko je pobudnik dopolnil 70 let. Nacionalna zakonodaja namreč ne ureja, do katere starosti lahko nekdo opravlja funkcijo kolesarskega sodnika. V ostalih obravnavanih primerih, ki so še v postopku ali ni bila ugotovljena diskriminacija, je šlo za vprašanje neenake obravnave na podlagi starosti pri oglasih in razpisih za delo, pri razpisih za sredstva, ki so starostno omejena, pravice delavcev, da po upokojitvi opravljajo delo za določeno število ur mesečno, vendar tega ne omogoča invalidskim upokojencem.

V pogovoru je zagovornik Lobnik pojasnil tudi razliko med diskriminacijo na podlagi starosti, kar opredeljuje Zakon o varstvu pred diskriminacijo, in sorodnimi pojmi, kot so šikaniranje in mobing oziroma trpinčenje. O starostni diskriminaciji govorimo, kadar prihaja do diskriminacije prav na podlagi oziroma zaradi osebne okoliščine – starosti. O šikaniranju skladno z že izoblikovano sodno prakso govorimo, ko na primer delodajalec vodi postopek v zvezi z delavčevimi pravicami ali obveznostmi izključno zato, da bi delavcu škodoval. Šikaniranje pomeni namerno povzročanje nevšečnosti, neprijetnosti, zapostavljenosti itd. Za mobing oziroma trpinčenje pa gre v primeru sistematičnega in dalj časa trajajočega slabega ravnanja, ki žrtvi povzroči socialne, psihične in zdravstvene težave. Bistvena razlika med vsemi prepovedanimi oblikami ravnanja je torej v tem, da pri trpinčenju in šikaniranju – za razliko od diskriminacije – nedopustno ravnanje ni nujno povezano z eno ali več osebnimi okoliščinami posameznika.–

Na okrogli mizi, ki jo je organiziral zavod za aplikativne študije OPRO, sta sodelovala tudi dr. Mirjana Nastran Ule, Center za socialno psihologijo, FDV in dr. Vito Flaker s Fakultete za socialno delo.

 

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022