Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik letno poročilo za leto 2019 predstavil direktorici Urada za oskrbo in integracijo migrantov

24. 11. 2020

Varstvo pred diskriminacijo je v Sloveniji zagotovljeno vsem prebivalcem. Pri uresničevanju načel enake obravnave, enakih možnosti in enakopravnosti državne ustanove sodelujejo in se dopolnjujejo.

Zagovornik Miha Lobnik je direktorici Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarini Štrukelj predstavil delo Zagovornika načela enakosti v letu 2019. V pogovoru, ki je potekal prek spleta, je predstavil tudi tiste zaključene primere, ki bi bili Uradu pri delu z migranti in pri preprečevanju diskriminacije migrantov lahko v pomoč.

Lobnik je tako med drugim opozoril, da so banke dolžne vsem prebivalcem in tudi migrantom zagotoviti odprtje osnovnega bančnega računa. Kot je ob obravnavi primerov diskriminacije pri zapiranju bančnih računov ugotovil Zagovornik, je namreč pomembno razlikovati med osebnimi in osnovnimi bančnimi računi, česar mnoge stranke ne vedo.

Zagovornik je poudaril, da so tudi pri vseh drugih storitvah ponudniki dolžni spoštovati prepoved diskriminacije. Izvedbe storitve ali prodaje blaga ne smejo zavrniti zaradi osebnih okoliščin strank, kot se je to zgodilo pri zavrnitvi taksi prevoza skupini oseb samo zato, ker so bili migranti.

Tudi primer temnopoltega kupca, ki so ga varnostniki v trgovini z živili ustavili in ga zadrževali tudi še po tem, ko so že ugotovili, da ni ničesar ukradel, kaže, da je v Sloveniji neenako obravnavanje ljudi zaradi rase ali etničnega porekla prisotno in bi ga lahko bili deležni tudi migranti.

Lobnik je zato direktorico Urada povabil, da lahko v primeru suma na neenako obravnavo nastanjencev Azilnega doma to sporočijo Zagovorniku.

Direktorica Urada Katarina Štrukelj je povedala, da se zavedajo družbenih okoliščin, v katere prihajajo migranti. Trudijo se poskrbeti, da diskriminacije ne bi doživeli ne v njihovih prostorih ne širše, pri čemer jim bodo še naprej v pomoč tudi ugotovitve in priporočila Zagovornika.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023