Zagovornik Miha Lobnik z ministrico dr. Simono Kustec

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico dr. Simono Kustec

27. 10. 2020
Virtualno srečanje Zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika z ministrico za izobraževanje znanosti in šport dr. Simono Kustec

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je delo organa v letu 2019 predstavil ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec in državnemu sekretarju Damirju Orehovcu. Delovno srečanje je zaradi epidemije Covid-19 potekalo virtualno. Izkoristili so ga tudi za izmenjavo pogledov na trenutno aktualna in druga skupna vprašanja.

Miha Lobnik je uvodoma izpostavil, da se je v letu 2019 glede na leto 2018 podvojilo število prijav diskriminacije (200). Trend naraščanja prijav in prošenj za svetovanje pa se nadaljuje tudi v letu 2020. Iz prejetih prijav v letu 2019 je videti, da so ljudje bolje seznanjeni, kaj je diskriminacija. V skoraj 80 odstotkih primerov namreč navedejo osebno okoliščino, ki je ključni element v postopku ugotavljanja diskriminacije.

Na ministrstvu aktivnosti v času Covid-19 usmerjajo v zagotavljanje nemotenega poteka učnega procesa za vse, kar je v spomladanskem zaprtju šol priporočil tudi Zagovornik. »Pri Zagovorniku pozdravljamo skrb ministrstva, da učencem, ki niso imeli ustrezne opreme in dostopa do interneta, to zagotovi. Prav tako pa je pomembno, da je ministrstvo med poletnimi počitnicami preko Zavoda za šolstvo organiziralo dodatno izobraževanje za učenje na daljavo tudi za učitelje,« je povedal Lobnik.

Zagovornik se zavzema za reševanje težav mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku kariere pri razpisnih pogojih za financiranje projektov v času materinstva oz. starševskega dopusta. Tega se po besedah ministrice zavedajo, saj je potrebno mladim raziskovalkam in raziskovalcem, ki ustvarjajo svoje družine v tem obdobju, zagotoviti enakopravne delovne pogoje in pravice v odnosu do ostalih raziskovalk in raziskovalcev.

Sistemsko do zagotavljanja toplega obroka

V času šolanja na daljavo v spomladanskem času epidemije se je izkazalo, da so socialno ogroženi učenci ostali brez toplega obroka. Zagovornikovo priporočilo glede izplačila subvencij za zagotavljanja malic oz. kosil v času šolanja na daljavo po besedah ministrice Kustec prav sedaj urejajo v sodelovanju s šolami in občinami.

»Pravice športnikov in športnikov invalidov so po ministričinih besedah enake, zato je diskriminacija nedopustna,« se je na primer ugotavljanja diskriminacije športnikov invalidom (paralimpijcev) pri dostopu do dodatka k pokojnini za vrhunske dosežke odzvala ministrica. Športniki invalidi namreč do tega dodatka sedaj niso upravičeni.

Izzivi na področju šolanja romskih otrok

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in ministrica za šolstvo, znanosti in šport dr. Simona Kustec sta spregovorila tudi o zaskrbljujočih podatkih o nizkem številu romskih otrok, ki zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. Skrb tako Zagovornika kot ministrstva je, da se položaj romskih otrok v času šolanja na daljavo ne glede na pomoč ne ureja dovolj hitro. Zato na ministrstvu krepijo status romskih pomočnikov.

Sogovornika sta dosedanje sodelovanje ministrstva in Zagovornika ocenila kot konstruktivno in se dogovorila za nadaljnje konstruktivno sodelovanje na skupnih področjih.

Več o letnem poročilu Zagovornika na povezavi:  https://www.zagovornik.si/zagovornikovo-redno-letno-porocilo-v-lanskem-letu-podvojitev-stevila-prijav-diskriminacije-podvojeno-stevilo-raziskav-in-priporocil-ter-prvo-zastopanje-stranke-na-sodiscu/

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022