Sirec, ki živi in dela v Sloveniji, je bil zaradi svojega državljanstva diskriminiran pri uporabi finančnih storitev

14. 3. 2022

Finančno podjetje je uporabniku onemogočilo uporabo storitev. Ob tem mu je pojasnilo, da je to storilo zato, ker je državljan ene izmed držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma. Zagovornik je ugotovil, da morajo finančna podjetja le bolj nadzorovati ravnanja strank, pri katerih obstaja večje tveganje za nezakonito poslovanje. Noben predpis pa jim ne dovoljuje, da bi lahko strankam uporabo storitev avtomatično onemogočila samo zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot je državljanstvo. Zato je odločil, da je podjetje v obravnavanem primeru uporabnika diskriminiralo na podlagi njegovega državljanstva.

Na Zagovornika se je obrnil uporabnik storitev finančnega podjetja, ki je zatrjeval, da ga je podjetje diskriminiralo. Po tem, ko je eno leto uporabljal storitve podjetja, mu je to sporočilo, da bo z njim prekinilo poslovno razmerje. Pri tem je navedlo, da mora to narediti zaradi njegovega državljanstva.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije od finančnega podjetja prejel pojasnilo, da se morajo finančna podjetja držati predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, poleg tega pa tudi pravil drugih finančnih podjetij, s katerimi sodelujejo. Podjetje je povedalo še, da je uporabniku sicer res onemogočilo uporabo storitev zaradi njegovega državljanstva, a le zato, ker da je le na tak način lahko zagotovilo skladnost poslovanja s pravili delovanja enega od poslovnih partnerjev.

Zagovornik je po proučitvi pravilnika, ki ga je omenilo finančno podjetje, ugotovil, da ta prepoveduje le poslovanje s točno določenimi osebami in s prebivalci določenih območij, med drugimi tudi s prebivalci države, katere državljan je prijavitelj diskriminacije. Pravilnik pa ne določa, da morajo poslovni partnerji podjetja onemogočati poslovanje uporabnikom, ki imajo državljanstvo držav s tveganih območij, a prebivajo v drugih državah. Takšen je bil tudi položaj prijavitelja diskriminacije – državljana tretje države s seznama tveganih držav, ki je rezident Slovenije.

Ker je iz proučitve primera izhajalo, da je finančno podjetje diskriminiralo uporabnika, je Zagovornik v postopku preveril, ali bi njegovo ravnanje lahko obravnavali kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Zato je pretehtal, ali je podjetje pri prekinitvi sodelovanja za uporabnikom zasledovalo legitimen cilj in ali so bila sredstva, ki jih je pri tem uporabilo, ustrezna, nujno potrebna in sorazmerna. Samo pritrdilni odgovori na vsa ta vprašanja pomenijo, da je ukrep možno obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije.

Zagovornik je ugotovil, da je podjetje s prekinitvijo poslovanja stranki poskušalo doseči legitimen cilj zmanjšanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, kar mora početi po zakonu. Da pa pri tem ni uporabilo primernega ukrepa.

Izbrani način doseganja tega cilja je bil sicer po oceni Zagovornika ustrezen, saj je s popolno prepovedjo poslovanja uporabniku, ki bi potencialno lahko izvršil protipravna dejanja, podjetje takšna dejanja preprečilo.

Zagovornik pa je obenem ugotovil, da zakonodaja in druga pravila zahtevajo zgolj natančnejši nadzor na poslovanjem določenih uporabnikov, ne pa kar avtomatsko prepoved poslovanja, ko je uporabnik državljan katere od držav, v zvezi s katerimi je določeno visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma. Dejstvo, da bi lahko podjetje namesto vnaprejšnje prepovedi poslovanja uporabnika le bolj nadziralo in ukrepalo šele v primeru tveganih transakcij, je Zagovornika vodilo k oceni, da ravnanje podjetja ni bilo edino možno in torej nujno potrebno za dosego legitimnega cilja.

Prepoved uporabe storitev že na podlagi državljanstva pa je bila po oceni Zagovornika tudi nesorazmeren ukrep, saj je finančno podjetje sebi tveganje pri poslovanju zmanjšalo na nič, uporabnik pa ni imel več možnosti uporabljati nobene storitve podjetja.

Državni organ za varstvo pred diskriminacijo je zato odločil, da primera ne more obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije, in posledično ugotovil, da je finančno podjetje uporabnika diskriminiralo. Uporabnik je bil žrtev diskriminacije zaradi njegove osebne okoliščine državljanstva, in sicer na področju ponujanja blaga in storitev javnosti.

Zagovornik je ob tem poudaril, da morajo podjetja, ki delujejo v Sloveniji, vedno poslovati v skladu z ustavo in torej upoštevati tudi načelo enake obravnave in enakih možnosti.

To je le kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna prek: https://zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023