Sirec, ki živi in dela v Sloveniji, je bil zaradi svojega državljanstva diskriminiran pri uporabi finančnih storitev

Sirec, ki živi in dela v Sloveniji, je bil zaradi svojega državljanstva diskriminiran pri uporabi finančnih storitev

14. 3. 2022

Finančno podjetje je uporabniku onemogočilo uporabo storitev. Ob tem mu je pojasnilo, da je to storilo zato, ker je državljan ene izmed držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma. Zagovornik je ugotovil, da morajo finančna podjetja le bolj nadzorovati ravnanja strank, pri katerih obstaja večje tveganje za nezakonito poslovanje. Noben predpis pa jim ne dovoljuje, da bi lahko strankam uporabo storitev avtomatično onemogočila samo zaradi njihovih osebnih okoliščin, kot je državljanstvo. Zato je odločil, da je podjetje v obravnavanem primeru uporabnika diskriminiralo na podlagi njegovega državljanstva.

Na Zagovornika se je obrnil uporabnik storitev finančnega podjetja, ki je zatrjeval, da ga je podjetje diskriminiralo. Po tem, ko je eno leto uporabljal storitve podjetja, mu je to sporočilo, da bo z njim prekinilo poslovno razmerje. Pri tem je navedlo, da mora to narediti zaradi njegovega državljanstva.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije od finančnega podjetja prejel pojasnilo, da se morajo finančna podjetja držati predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, poleg tega pa tudi pravil drugih finančnih podjetij, s katerimi sodelujejo. Podjetje je povedalo še, da je uporabniku sicer res onemogočilo uporabo storitev zaradi njegovega državljanstva, a le zato, ker da je le na tak način lahko zagotovilo skladnost poslovanja s pravili delovanja enega od poslovnih partnerjev.

Zagovornik je po proučitvi pravilnika, ki ga je omenilo finančno podjetje, ugotovil, da ta prepoveduje le poslovanje s točno določenimi osebami in s prebivalci določenih območij, med drugimi tudi s prebivalci države, katere državljan je prijavitelj diskriminacije. Pravilnik pa ne določa, da morajo poslovni partnerji podjetja onemogočati poslovanje uporabnikom, ki imajo državljanstvo držav s tveganih območij, a prebivajo v drugih državah. Takšen je bil tudi položaj prijavitelja diskriminacije – državljana tretje države s seznama tveganih držav, ki je rezident Slovenije.

Ker je iz proučitve primera izhajalo, da je finančno podjetje diskriminiralo uporabnika, je Zagovornik v postopku preveril, ali bi njegovo ravnanje lahko obravnavali kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Zato je pretehtal, ali je podjetje pri prekinitvi sodelovanja za uporabnikom zasledovalo legitimen cilj in ali so bila sredstva, ki jih je pri tem uporabilo, ustrezna, nujno potrebna in sorazmerna. Samo pritrdilni odgovori na vsa ta vprašanja pomenijo, da je ukrep možno obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije.

Zagovornik je ugotovil, da je podjetje s prekinitvijo poslovanja stranki poskušalo doseči legitimen cilj zmanjšanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, kar mora početi po zakonu. Da pa pri tem ni uporabilo primernega ukrepa.

Izbrani način doseganja tega cilja je bil sicer po oceni Zagovornika ustrezen, saj je s popolno prepovedjo poslovanja uporabniku, ki bi potencialno lahko izvršil protipravna dejanja, podjetje takšna dejanja preprečilo.

Zagovornik pa je obenem ugotovil, da zakonodaja in druga pravila zahtevajo zgolj natančnejši nadzor na poslovanjem določenih uporabnikov, ne pa kar avtomatsko prepoved poslovanja, ko je uporabnik državljan katere od držav, v zvezi s katerimi je določeno visoko tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma. Dejstvo, da bi lahko podjetje namesto vnaprejšnje prepovedi poslovanja uporabnika le bolj nadziralo in ukrepalo šele v primeru tveganih transakcij, je Zagovornika vodilo k oceni, da ravnanje podjetja ni bilo edino možno in torej nujno potrebno za dosego legitimnega cilja.

Prepoved uporabe storitev že na podlagi državljanstva pa je bila po oceni Zagovornika tudi nesorazmeren ukrep, saj je finančno podjetje sebi tveganje pri poslovanju zmanjšalo na nič, uporabnik pa ni imel več možnosti uporabljati nobene storitve podjetja.

Državni organ za varstvo pred diskriminacijo je zato odločil, da primera ne more obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije, in posledično ugotovil, da je finančno podjetje uporabnika diskriminiralo. Uporabnik je bil žrtev diskriminacije zaradi njegove osebne okoliščine državljanstva, in sicer na področju ponujanja blaga in storitev javnosti.

Zagovornik je ob tem poudaril, da morajo podjetja, ki delujejo v Sloveniji, vedno poslovati v skladu z ustavo in torej upoštevati tudi načelo enake obravnave in enakih možnosti.

To je le kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna prek: https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022