Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

23. 11. 2022

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do določenih popustov vezalo na uporabo posebne aplikacije za pametne telefone. Uvedeni način poslovanja je po oceni Zagovornika ustrezen in edini možen za prilagoditev ponudbe posameznemu potrošniku, kar je legitimen cilj trgovskega podjetja.

Potem ko je trgovsko podjetje nekatere popuste omogočilo samo uporabnikom posebne aplikacije za pametne telefone, je Zagovornik prejel prijavo domnevne diskriminatornosti takšne odločitve.

Prijaviteljica je opozorila, da je pogojevanje uporabe aplikacije lahko diskriminatorno za vse tiste, ki pametnega telefona nimajo ali zaradi njihovih osebnih okoliščin aplikacije ne znajo uporabljati.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil, da je podjetje z vezavo možnosti koriščenja določenih popustov na uporabo posebne mobilne aplikacije onemogočilo prejemanje teh ugodnosti vsem tistim, ki pametnih telefonov ne uporabljajo. V odločbi je pojasnil, da uporaba teh naprav sicer ni osebna okoliščina posameznika, saj se vsak lahko odloči, ali bo tak telefon imel ali ne. Je pa neposedovanje in nezmožnost uporabe take naprave lahko odvisna tudi od osebnih okoliščin premoženjskega stanja, starosti in invalidnosti posameznika, zaradi česar bi lahko bila odločitev trgovskega podjetja posredno diskriminatorna do ljudi s temi osebnimi okoliščinami. Ugodnosti, ki je na videz dostopna vsem, namreč ne bi mogli uveljaviti samo zato, ker zaradi svojih osebnih okoliščin ne morejo uporabljati pametnega telefona.

Zagovornik je zato v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali je možno odločitev podjetja obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Opravil je testa legitimnosti in sorazmernosti, s katerima je preveril, ali zahteva po uporabi aplikacije za prejetje določenih popustov zasleduje legitimen cilj in ali je uporaba te aplikacije ustrezna in nujno potrebna za dosego tega cilja.

Po prejetju pojasnil je ocenil, da je podjetje z uvedbo mobilne aplikacije zasledovalo legitimen cilj zagotoviti čim bolj prilagojeno nakupovalno izkušnjo potrošnikom. Ugotovil je, da lahko podjetje kupcem takšno osebno prilagojeno izkušnjo in ponudbo pripravi prav in edino s pomočjo podatkov, ki jih o kupcih zbira aplikacija. Zato je ocenil, da je zahteva po uporabi aplikacije za pridobitev posebnih popustov tudi ustrezen in edini možen način za dosego zastavljenega legitimnega cilja.

Na podlagi teh ocen in dejstva, da podjetje omogoča koriščenje rednih popustov vsem strankam in daje tudi posebne popuste upokojencem, je ugotovil, da trgovsko podjetje s ponujanjem prilagojenih popustov samo potrošnikom, ki uporabljajo posebno mobilno aplikacijo, ni kršilo prepovedi diskriminacije.

To je kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna na naslovu https://zagovornik.si/izdelki/pogojevanje-nekaterih-popustov-z-uporabo-mobilne-aplikacije-ni-diskriminacija/.

Foto: futureproofretail.com

Deli objavo

Ostale novice

ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022