Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

23. 11. 2022

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do določenih popustov vezalo na uporabo posebne aplikacije za pametne telefone. Uvedeni način poslovanja je po oceni Zagovornika ustrezen in edini možen za prilagoditev ponudbe posameznemu potrošniku, kar je legitimen cilj trgovskega podjetja.

Potem ko je trgovsko podjetje nekatere popuste omogočilo samo uporabnikom posebne aplikacije za pametne telefone, je Zagovornik prejel prijavo domnevne diskriminatornosti takšne odločitve.

Prijaviteljica je opozorila, da je pogojevanje uporabe aplikacije lahko diskriminatorno za vse tiste, ki pametnega telefona nimajo ali zaradi njihovih osebnih okoliščin aplikacije ne znajo uporabljati.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije potrdil, da je podjetje z vezavo možnosti koriščenja določenih popustov na uporabo posebne mobilne aplikacije onemogočilo prejemanje teh ugodnosti vsem tistim, ki pametnih telefonov ne uporabljajo. V odločbi je pojasnil, da uporaba teh naprav sicer ni osebna okoliščina posameznika, saj se vsak lahko odloči, ali bo tak telefon imel ali ne. Je pa neposedovanje in nezmožnost uporabe take naprave lahko odvisna tudi od osebnih okoliščin premoženjskega stanja, starosti in invalidnosti posameznika, zaradi česar bi lahko bila odločitev trgovskega podjetja posredno diskriminatorna do ljudi s temi osebnimi okoliščinami. Ugodnosti, ki je na videz dostopna vsem, namreč ne bi mogli uveljaviti samo zato, ker zaradi svojih osebnih okoliščin ne morejo uporabljati pametnega telefona.

Zagovornik je zato v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali je možno odločitev podjetja obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije. Opravil je testa legitimnosti in sorazmernosti, s katerima je preveril, ali zahteva po uporabi aplikacije za prejetje določenih popustov zasleduje legitimen cilj in ali je uporaba te aplikacije ustrezna in nujno potrebna za dosego tega cilja.

Po prejetju pojasnil je ocenil, da je podjetje z uvedbo mobilne aplikacije zasledovalo legitimen cilj zagotoviti čim bolj prilagojeno nakupovalno izkušnjo potrošnikom. Ugotovil je, da lahko podjetje kupcem takšno osebno prilagojeno izkušnjo in ponudbo pripravi prav in edino s pomočjo podatkov, ki jih o kupcih zbira aplikacija. Zato je ocenil, da je zahteva po uporabi aplikacije za pridobitev posebnih popustov tudi ustrezen in edini možen način za dosego zastavljenega legitimnega cilja.

Na podlagi teh ocen in dejstva, da podjetje omogoča koriščenje rednih popustov vsem strankam in daje tudi posebne popuste upokojencem, je ugotovil, da trgovsko podjetje s ponujanjem prilagojenih popustov samo potrošnikom, ki uporabljajo posebno mobilno aplikacijo, ni kršilo prepovedi diskriminacije.

To je kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna na naslovu https://zagovornik.si/izdelki/pogojevanje-nekaterih-popustov-z-uporabo-mobilne-aplikacije-ni-diskriminacija/.

Foto: futureproofretail.com

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022