Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

15. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je namreč zgradila nov podhod, ki ljudem z gibalnimi ovirami ne omogoča neoviranega dostopa. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) določa, da je prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi in da je treba objekte v javni rabi, ki se gradijo ali rekonstruirajo, primerno prilagoditi.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil posameznik, ki je opozoril, da Direkcija RS za infrastrukturo prenavlja železniško postajo Grosuplje. V sklopu rekonstrukcije postaje sta bila predvidena tudi dva nova podhoda pod železniškimi tiri. Pri tem en podhod ni uporaben za vse, saj ne omogoča prehoda mobilno oviranim ljudem, npr. uporabnikom invalidskih vozičkov.

Direkcija RS za infrastrukturo je v odgovoru Zagovorniku potrdila, da podhod ne omogoča neoviranega dostopa ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi. Navedli so, da bo načrtovana izgradnja drugega tira vplivala na nosilno konstrukcijo podhoda, in dodali, da je prvi podhod, ki je od tega oddaljen približno 300 metrov, primarni podhod, ki je uporaben za vse pešce in ne omejuje mobilnosti določenim kategorijam.

Zagovornik je v postopku ugotovil, da mora pri gradnji podhoda investitor upoštevati določbe Gradbenega zakona. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvižne naprave) morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo. ZIMI obenem določa, da je prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi in da je treba objekte v javni rabi, ki se gradijo ali rekonstruirajo, primerno prilagoditi. Da morajo biti pešci, vključno s funkcionalno kakorkoli oviranimi, vedno upoštevani pri načrtovanju prometnih površin in javnega prostora, v svojih smernica opozarja tudi Ministrstvo za infrastrukturo. Pravica do dostopnosti objektov v javni rabi torej izhaja iz več zakonov, še najbolj pa iz ZIMI, še zlasti, če se objekti v javni rabi šele gradijo ali prenavljajo.

Določbe o dostopnosti so že več kot desetletje vključene tudi v mednarodne dokumente, katerih podpisnica je Slovenija. To velja še posebej za področje invalidnosti, saj je Slovenija že leta 2008 pristopila h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (KPI). Dostopnost omogoča neodvisnost in socialno vključenost gibalno oviranih oseb.

Na podlagi preučitve vseh relevantnih dejstev in okoliščin obravnavanega primera je Zagovornik ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo kršila prepoved diskriminacije zaradi invalidnosti. V okviru prenove železniške postaje Grosuplje je namreč izvedla gradnjo novega podhoda, ki ne omogoča neoviranega dostopa ljudem z gibalnimi ovirami.

To je samo kratek povzetek odločbe Zagovornika, ki je v celoti dostopna na https://zagovornik.si/izdelki/zagovornik-novogradnja-je-nov-primer-diskriminacije-gibalno-oviranih/.

Foto: Občina Grosuplje

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023