Občina diskriminatorno uredila dostop do brezplačnih smučarskih vozovnic za dijake iz občine

Občina diskriminatorno uredila dostop do brezplačnih smučarskih vozovnic za dijake iz občine

26. 4. 2022

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Občina diskriminatorno uredila dostop do brezplačnih smučarskih vozovnic za dijake iz občine. Kot merilo za pridobitev brezplačne smučarske vozovnice za dijake, ki imajo v občini stalno bivališče, je med drugim določila tudi datum prijave stalnega bivališča v občini. Zaradi tega merila vsi dijaki s stalnim bivališčem v občini niso bili upravičeni do brezplačne smučarske vozovnice. Zagovornik je ugotovil, da je bilo to razlikovanje neupravičeno in da so bili nekateri dijaki diskriminirani na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja na dan prijave bivališča v občini.

Zagovornik načela enakosti je prejel prijavo domnevne diskriminacije, ki naj bi jo povzročila Občina, ko je oktobra 2020 odločila, da bodo do brezplačne dijaške smučarske vozovnice za smučarsko sezono 2020/21 upravičeni samo tisti dijaki, ki so imeli stalno bivališče v občini prijavljeno pred 1. septembrom 2019.

V postopku je Občina Zagovorniku pojasnila, da je to dodatno merilo uvedla zaradi velikega povečanja števila stalno prijavljenih prebivalcev v občini v letu 2020. To povečanje naj bi bilo posledica uvedbe omejitev gibanja v času epidemije covida-19. Občina je navedla, da je želela z ukrepom preprečiti, da bi brezplačne smučarske vozovnice dobili tudi dijaki, ki imajo v občini sicer prijavljeno stalno bivališče, a ni nujno, da tam zares živijo. Utemeljevala je, da bi moral biti sprejeti ukrep obravnavan kot izjema od prepovedi diskriminacije, saj da je bil glede na omejenost finančnih zmožnosti občine legitimen in tudi ustrezen, edini možen in sorazmeren ukrep.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil, da je ukrep Občine posegel v določene ugodnosti nekaterih dijakov s stalnim bivališčem v občini v primerjavi z drugimi dijaki v enakem položaju. Glede na to, kdaj so v občini stalno bivališče prijavili, jih je prikrajšal pri pridobitvi ugodnosti, ki bi jim glede na njihov status dijakov in stalnih prebivalcev občine morala pripadati enako kot drugim dijakom s stalnim bivališčem v tej isti občini. Zagovornik je ocenil, da ukrepa ni možno obravnavati kot izjemo od prepovedi diskriminacije.

Zagovornik je v odločbi poudaril, da je presoja resničnosti razlogov za spremembo stalnega bivališča in dejanskosti bivanja nekoga na prijavljenem stalnem naslovu v pristojnosti upravne enote – ki pa tega ni ugotavljala.

Občina je tako z ukrepom posegla v ugodnosti vseh, ki so datum stalnega bivališča v občini prijavili po 1. septembru 2019, čeprav ni poznala resničnih razlogov za njihove spremembe bivališča. S tem je nekatere dijake diskriminirala na podlagi njihove osebne okoliščine stalnega bivališča, ki so ga imeli pred navedenim datumom.

To je le kratek povzetek odločbe, ki je v celoti dostopna med drugimi zadevami Zagovornika na povezavi: https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Deli objavo

Ostale novice

zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
DSCF0325-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021....
24. 8. 2022