Evropska komisija sprejela priporočilo za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti

Evropska komisija sprejela priporočilo za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti

22. 6. 2018

Zagovornik načela enakosti in Evropska mreža organov za načelo enakosti Equinet pozdravljata sprejetje priporočila EK za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti 

Evropska komisija je 22. junija sprejela priporočilo za uvedbo novih standardov za delovanje organov za načelo enakosti.

Sprejeto priporočilo Evropske komisije o standardih za delovanje organov za načelo enakosti je ključni korak za zagotovitev samostojnega delovanja evropskih institucij za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. Z implementacijo priporočila v nacionalne zakonodaje lahko vlade nacionalnih parlamentov omogočijo učinkovitejše delovanje organov za preprečevanje diskriminacije in spodbujanje enakosti. Zagovornik načela enakosti se pridružuje pozivom Evropske mreže organov za načelo enakosti Equinet in države članice poziva, naj priporočilo Komisije upoštevajo.

Evropska komisija priporoča naslednje ukrepe:

  • Večja neodvisnost: države članice naj organom za načelo enakosti omogočijo neodvisnost z ustrezno upravno sestavo, namenskimi proračunskimi sredstvi, postopki imenovanja in razrešitve osebja ter preprečevanja navzkrižja interesov. Organom za načelo enakosti naj omogočijo beleženje dokazov in zbiranje informacij.
  • Pravna pomoč: države članice naj organom za načelo enakosti omogočijo, da obravnavajo pritožbe posameznikov in skupin, ponudijo pravno pomoč in zastopajo žrtve ali organizacije na sodišču.
  • Zadostna sredstva in osebje: države članice naj poskrbijo, da imajo organi za načelo enakosti potrebne človeške, tehnične in finančne vire ter infrastrukturo.
  • Uspešna koordinacija in sodelovanje: države članice naj ustvarijo potrebne pogoje za ustrezno komuniciranje med organi za enakost v državi, v EU in svetu.
  • Naslednji koraki: Države članice naj svoje ukrepe v zvezi s priporočilom vključijo v obvezno poročilo o izvajanju direktiv o enakosti.

V Evropski uniji ni prostora za diskriminacijo. Žrtve in priče diskriminacije morajo vedeti, na koga naj se obrnejo, in v teh primerih jim lahko pomagajo prav organi za enakost. Poskrbeti moramo, da bodo organi za enakost neodvisni in bodo imeli dovolj osebja in sredstev za opravljanje svoje naloge. Imajo namreč ključno vlogo pri zagotavljanju, da so vsi državljani deležni enakih pravic in enakih možnosti,” pravi ​​Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

V preteklih letih so bili številni organi za načelo enakosti pod udarom poskusa oslabitve njihove neodvisnosti in poskusa znatnega in nesorazmernega zmanjšanja virov financiranja. Ta razvoj je vplival na učinkovitost delovanja nekaterih organov za enakost, da uresničijo svoj potencial in mandat v celoti. Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji zaradi dolgoletne zamude sistematičnega dela na tem področju celo uvedla postopek. Še vedno pa obstaja tveganje, da bodo vsebine, ki naj bi jih organ izvajal in zagotavljal, brez ustrezne finančne osnove.

Zagovornik načela enakosti pozdravlja dejstvo, da nova priporočila obravnavajo številne izzive, izpostavljene v Equinetovem pozivu leta 2016 Evropski komisiji. In sicer, da okrepi podporo organom za načelo enakosti in uresniči njihov potencial z implementacijo evropskih standardov glede neodvisnosti, učinkovitosti ter ustreznih funkcij in pooblastil.

Predsednica izvršnega odbora Equinet Tena Šimonović Einwalter je ob sprejetju EU standardov za delovanje organov za preprečevanje diskriminacije izpostavila: “Pozdravljam pomembno odločitev Evropske komisije, ki omogočajo, da bodo organi za spodbujanje enakosti lahko dosegali svoj polni potencial. Sprejeta priporočila Evropske komisije so močna podlaga za krepitev nadaljnjega dela pri uresničevanju zakonodaje EU o enakosti za vse državljane.”

Več informacij:

Priporočilo glede organov za načelo enakosti

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022