Diskriminatorno komentiranje uporabnika na spletnem portalu

Diskriminatorno komentiranje uporabnika na spletnem portalu

17. 12. 2018

Na enem od lokalnih spletnih portalov je uporabnik pod različnimi članki objavljal diskriminatorne komentarje, uperjene zoper eno od priznanih manjšin. Predlagatelj je zatrjeval, da gre v komentarjih za nadlegovanje državljanov, pripadnikov te manjšinske skupnosti. 

Zagovornik je na podlagi pregleda številnih javno dostopnih objav konkretnega uporabnika ugotovil, da obstaja velika verjetnost, da komentarji pomenijo diskriminatorno ravnanje v odnosu do državljanov narodne narodnosti v Republiki Sloveniji, in sicer prav na način, ki ga Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoznava kot ponavljajoče se množično nadlegovanje. Komentarji učinkujejo na te pripadnike narodne skupnosti tako, da zanje ustvarjajo ponižujoče, sramotilno in žaljivo okolje oz. da žalijo njihovo dostojanstvo, saj jim ne priznava suverenih narodnih oz. narodnostnih pravic, temveč jih predstavi kot manjvredne. Zagovornik se zaveda spoštovanja svobode govora, način podajanja določenih vsebin v javnih izjavah pa lahko ustvarja tudi učinek pri tistih, ki so predmet teh vsebin ali naslovniki teh izjav. Če nanje učinkuje žaljivo in če so te izjave bistveno povezane prav z njihovo določeno osebno okoliščino (kakor je to npr. ta narodnost), pomenijo te izjave ponavljajoče se množično nadlegovanje kot hujšo obliko diskriminacije. V drugem odstavku 11. člena ZVarD je opredeljena posebna oblika pozivanja k diskriminaciji, ki zajema »javno opravičevanje zapostavljanja ali preziranja oseb ali skupine oseb zaradi osebnih okoliščin …, kot tudi opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi, ki izvirajo iz navedenih osebnih okoliščin nad tistimi, ki niso člani te skupine.« 

Javno informiranje preko spletnih portalov Zagovornik prepoznava kot vrsto področja javnega življenja v sklopu dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti. V Republiki Sloveniji obstaja na tem področju Kodeks regulacije sovražnega govora na slovenskih spletnih portalih, ki ga promovira Spletno oko pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in katerega podpisniki so vse večje medijske hiše v Republiki Slovenji kot lastnice tudi svojih spletnih portalov. Kodeks sicer ni pravno zavezujoč, vendarle pa je za lastnike oz. urednike slovenskih spletnih portalov priporočljiv. Izpostavlja zavezanost k doslednemu moderiranju uporabniških vsebin v smeri opozarjanja uporabnikov  in interveniranja v primerih sovražnega govora – z možnostjo prijave sovražnega govora s strani drugih uporabnikov in tudi  s sprotnim brisanjem spornih komentarjev s strani moderatorjev spletnih portalov. 

Zagovornik je ugotovil, da se uredništvo portala že zaveda pomembnosti problematike sovražnega govora in nestrpnosti, saj so na portalu objavljena pravila komentiranja, v kateri uredništvo komentatorje poziva k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora, nekateri komentarji nestrpni do pripadnikov narodne skupnosti pa so bili tudi že odstranjeni. V tem duhu ter upoštevajoč sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice Delfi AS proti Estoniji je Zagovornik skladno z drugo alinejo 21. člena ZVarD portalu priporočil, da še naprej skrbi za odpravljanje sovražnega govora in nestrpnosti na svojem portalu, posebej v komentarjih k objavljenim novicam oz. člankom. 

 

Deli objavo

Ostale novice

ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
ambulanta domen anderle-sta
Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika.  Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta zato, ker ne...
26. 1. 2023
dostopnost za osebe z invalidnostmi vlak
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskim železnicam priporočil, naj pravočasno izvedeta vse aktivnosti za prilagoditev dostopnosti vlakov in druge železniške infrastrukture osebam...
11. 1. 2023
bar
Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da so bili v lokalu na murskosoboškem trije gostje diskriminirani na podlagi njihove osebne okoliščine narodnosti oziroma etničnega porekla. Natakarica...
6. 1. 2023
interior view of a steel factory
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določajo obdobje, ko delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati prispevkov za...
23. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost. Zagovornik diskriminacije ni ugotovil, je pa zaznal pomanjkljivosti...
21. 12. 2022
Ljubljana.Glasovanje v drugem krogu predsedniskih volitev.Foto: STA
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti delov zakona o volitvah v državni zbor, ki določa izvedbo volitev za volivce s stalnim bivališčem v Sloveniji,...
20. 12. 2022
zne2
Zagovornik načela enakosti je državnim organom in lokalnim skupnostim kot zavezancem za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo priporočil, naj bodo pri pripravi posebnih ukrepov za odpravo...
16. 12. 2022
Denar
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo
Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022