Nižje cene štartnine za ženske na športni prireditvi pomenijo diskriminacijo

Nižje cene štartnine za ženske na športni prireditvi pomenijo diskriminacijo

19. 12. 2018

Študentski klub je organiziral športno prireditev, kjer je bila za udeležbo predvidena štartnina za člane kluba 10 EUR, za ženske 13 EUR, za moške 18 EUR, za vse pa v predprijavi 5 EUR manj. Zagovornik načela enakosti je prejel pobudo, da takšno neenako zaračunavanje pomeni diskriminacijo oseb na podlagi (moškega) spola. Pobuda je bila vložena v času veljavnosti Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja. 

Zagovornik je v obravnavi prepoznal možno neposredno diskriminacijo na podlagi spola na področju dostopa do storitev, ki so na voljo javnosti. Nadalje pa je Zagovornik ugotavljal dejanski obstoj možne izjeme od prepovedi diskriminacije po 2.a členu ZUNEO, po katerem zakon ne izključuje različnega obravnavanja (v smislu diskriminacije), če takšno različno obravnavanje upravičuje zakonit cilj in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna. Cilj povečanje števila žensk kot udeleženk na dogodku, ki ga je navedel organizator, Zagovornik prepoznava kot zakonit in legitimen v smislu spodbujanja žensk kot podzastopanih na prireditvi k na zdravje pozitivno učinkujočim rekreativnim dejavnostim. V nadaljnjem koraku je Zagovornik ugotavljal, ali so sredstva za dosego tega cilja ustrezna in potrebna. Ustrezna sredstva so tista, ki so po naravi takšna, da se z njimi določen cilj lahko doseže. Potrebna (v smislu nujna) pa so sredstva takrat, kadar cilja ni mogoče doseči z drugimi milejšimi sredstvi oz. ukrepi.

Za sredstvo, s katerim je želel organizator doseči cilj doseči povečanje števila udeleženk, je izbral nižjo prijavnino za ta dogodek za osebe ženskega spola. Z ozirom na preteklo izkušnjo velikega razkoraka v zastopanosti spolov na prireditvi bi lahko prizadevanje za izboljšanje te situacije razumeli tudi kot t. i. posebni ukrep v smislu spodbujevalnega ukrepa, ki daje posebne ugodnosti ali uvaja posebne spodbude za osebe v manj ugodnem položaju (po drugi alineji drugega odstavka 6. lena ZUNEO). Vendar pa Zagovornik oseb ženskega spola v konkretni predmetni zadevi ne prepoznava kot tiste, ki bi zaradi svojega spola bile v manj ugodnem položaju kot moški, v smislu, da si ženske ne bi mogle privoščiti plačila enake štartnine kot možki. Zagovornik tako ugotavlja, da v vašem primeru sredstva za dosego cilja ne moremo razumeti kot spodbujevalnega posebnega ukrepa.

Poleg tega sredstvo, ki ga je izbral organizator, dejansko ni potrebno oz. nujno ali neizogibno. Večjo udeležbo žensk na tem dogodku bi organizator lahko dosegel z drugimi oz. drugačnimi sredstvi (in torej ne nujno s popustom pri prijavnini), npr. z oglaševanjem, ki bi k večji udeležbi dogodka neposredno nagovarjalo prav ženske. Tudi sicer nižja štartnina za ženske ni bil učinkovit ukrep, saj je bila udeležba žensk po tem še slabša, cilj pa ni bil dosežen. 

Določitev nižjega zneska prijavnine za osebe ženskega spola je tako pomenila neposredno diskriminacijo v primerjavi z osebami moškega spola.

Deli objavo

Ostale novice

Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022
Denar

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri merilih za poslovno in delovno uspešnost

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je podjetje diskriminatorno določilo tako merila za dodelitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti družbe kot nagrade za delovno...
7. 12. 2022
Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ob dnevu človekovih pravic Zagovornik načela enakosti s partnerji začel projekt Soočimo se z diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (AGRFT), Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Fundacijo Prizma pridobil...
5. 12. 2022
EURO

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine,...
2. 12. 2022
dostopnost

Zagovornik: Odgovorni za javne objekte morajo poskrbeti, da bodo ti prilagojeni ljudem z invalidnostmi

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na to, da je treba najkasneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni...
1. 12. 2022
Gledanje TV

Zagovornika načela enakosti za večjo dostopnost prenosov športnih prireditev

Zagovornik načela enakosti priporoča vodstvu RTV SLO, da bi bili prenosi tekem svetovnega prvenstva v nogometu, kot tudi prenosi drugih športnih prireditev dostopni tudi za...
29. 11. 2022
zne2

Zagovornik za dopolnitev vladnega predloga novele Kazenskega zakonika

Zagovornik načela enakosti poslancem državnega zbora priporoča sprejetje takšnega besedila novele Kazenskega zakonika, ki bi zajelo vse oblike kaznivih dejanj, storjenih iz nagibov sovraštva in...
28. 11. 2022
zelena pentlja - druševno zdravje

Zakon o socialnem vključevanju invalidov po oceni Zagovornika diskriminatoren

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) polnoletnim osebam, ki si zaradi invalidnosti in nezmožnosti za delo ne morejo zagotavljati socialne varnosti in se vključevati...
24. 11. 2022
trgovina

Pogojevanje nekaterih popustov z uporabo mobilne aplikacije ni diskriminacija

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da trgovsko podjetje ni diskriminiralo strank na podlagi njihovih osebnih okoliščin starosti, invalidnosti in premoženjskega stanja, ko je upravičenost do...
23. 11. 2022
Grosuplje železniška postaja

Zagovornik: Novogradnja je nov primer diskriminacije gibalno oviranih

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je Direkcija RS za infrastrukturo pri nadgradnji železniške postaje Grosuplje kršila prepoved diskriminacije. V okviru prenove železniške postaje je...
15. 11. 2022