Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na posvetu o svobodi govora in sovražnem govoru pri predsedniku republike

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na posvetu o svobodi govora in sovražnem govoru pri predsedniku republike

12. 12. 2018

Zagovornik načela enakosti MihaLobnik se je danes udeležil posveta o svobodi govora in sovražnem govoru pri predsedniku republike Borutu Pahorju in predstavil področja delovanja Zagovornika in njegove pristojnosti na področju sovražnega govora. Izpostavil je vsebino 10. člena Zakona o varstvu predd iskriminacijo, ki prepoveduje pozivanje k diskriminaciji.

Lobnik je podrobneje pojasnil vsebino Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki v 10. členu pravi, da je vsako spodbujanje drugih oseb k dejanjem, katerih posledica je bila, je ali bi lahko bila diskriminacija po določbah tega zakona. K hujšim prepovedanim ravnanjem šteje zlasti podajanje ali širjenje rasističnih, versko, narodnostno in spolno razlikovalnih pozivov, napeljevanje, ščuvanje, hujskanje k sovraštvu in diskriminaciji ter širše javno pozivanje, ki spodbuja k diskriminaciji. Kot diskriminacija je prepovedano tudi javno opravičevanje zapostavljanja ali preziranja oseb ali skupine oseb zaradi osebnih okoliščin iz 1. člena tega zakona, kot tudi opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi.

Zagovornik lahko te oblike diskriminacije ugotavlja, torej izpelje postopek in ugotovi, ali je nek govor takšne narave, da ustreza definiciji pozivanja k diskriminaciji. Ni pa mogoče izrekati glob zaradi prekrškov, ker kršitev 10. člena ni opredeljena kot prekršek v kazenskih določbah ZVarD, je opozoril zagovornik.

Zakon še v dveh členih prepoveduje določeno obliko govora, in sicer v 8. členu zakona, ki govori o nadlegovanju in spolnem nadlegovanju. Če bi do sovražnega govora prišlo na delovnem mestu in bi ta govor pomenil tudi nadlegovanje na podlagi določene osebne okoliščine.  Če bi ustvarjal zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo in žalil njeno dostojanstvo, bi zagovornik lahko z odločbo ugotavljal diskriminacijo, inšpekcija pa bi lahko izrekla sankcijo za prekršek. Tretja prepovedana oblika diskriminacije, povezana z govorom, so navodila za diskriminacijo, o čemer govori 9. člen ZVarD. Če torej nekdo drugemu da navodilo in gre tudi samo za govor, pri čemer ni nujno, da imajo ta navodila že posledice, gre za kršitev ZVarD, inšpekcije pa lahko izrečejo sankcijo za prekršek. Že sam obstoj navodila, ustnega ali pisnega, pomeni kršitev zakona.

Zaradi vseh navedenih oblik lahko žrtev diskriminacije vloži tudi civilno tožbo. Določene oblike sovražnega govora so namreč inkriminirane ne le na kazenskopravnem področju, pač pa so prepovedane tudi na civilnem oziroma upravnem področju.

Razprava o tem, ali bi moral biti sovražni govor v polju absolutne svobode izražanja, je na nek način zgolj teoretična, saj so se zakonodajalci ustavnih demokracij, kamor sodi tudi Slovenija, že jasno opredelili za omejitve na tem področju. Te omejitve pa so povsem skladne z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, ki v 2. odstavku 10. člena navaja dovoljene omejitve. Med temi omejitvami pa je tudi varstvo pravic drugih oseb.

Zagovornik načela enakosti je ob zaključku posveta izpostavil 2. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki pravi: »Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino.« Udeležencem posveta pa je v sklepni misli v premislek ponudil vprašanje: Ali je svoboda izražanja res tudi svoboda poniževanja drugih?

Deli objavo

Ostale novice

Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022
Radio

Radijska postaja diskriminirala politične stranke na podlagi vere ali prepričanja

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je radijska postaja diskriminirala nekatere politične stranke, ki v svojih programih in nastopih nasprotujejo nauku katoliške cerkve. Pred državnozborskimi...
26. 9. 2022
zne2

Zagovornik s priporočilom za sprejem novele Družinskega zakonika

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Državnemu zboru Republike Slovenije priporočil sprejem novele Družinskega zakonika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novelo...
23. 9. 2022
zne2

Zagovornik Vladi RS priporoča sprejetje štirih nacionalnih načrtov na področju varstva pred diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je Vladi Republike Slovenije priporočil, da čim prej pristopi k pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Ti...
21. 9. 2022
305975187_1701381733581756_906566812495127781_n

Zagovornik načela enakosti na Otroškega bazarju

Zagovornika načela enakosti se je med 9. in 11. septembrom udeležil 15. Otroškega bazarja, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Otroci so prek...
12. 9. 2022
Simbolna fotografija. Roka drži rešetko.

Zagovornik s priporočili za več družabnih aktivnosti za obsojenke iz zapora na Igu

Zagovornik načela enakosti v postopku ugotavljanja diskriminacije obsojenk na prestajanju zaporne kazni v zaporu Ig ni ugotovil diskriminacije na podlagi spola pri resocializacijskih dejavnostih. Razlike...
12. 9. 2022
diskriminacija trgovec

Zagovornik ugotovil diskriminacijo pri izplačilu nagrad in dodatkov k plači v trgovskem podjetju

Zagovornik načela enakosti je o merilih za dodelitev nagrad, stimulacij in dodatkov, ki jih je trgovsko podjetje izplačevalo zaposlenim, ugotovil, da so bila diskriminatorna. Višina...
6. 9. 2022
varstvo potrošnikov

Zagovornik načela enakosti priporoča dopolnitev predloga zakona o varstvu potrošnikov

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil, naj v zakonu o varstvu potrošnikov zagotovijo večjo stopnjo varstva pred diskriminacijo. Predlagal je, naj...
30. 8. 2022
zne

Zakon o urejanju trga dela po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih tujcev

Zagovornik načela enakosti je v postopku ocene diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela ocenil, da povzroča 8.a člen tega zakona diskriminatorno obravnavo nekaterih tujcev. Da...
26. 8. 2022
DSCF0407-1

Zagovornik Miha Lobnik z ministrom za izobraževanje dr. Igorjem Papičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču predstavil delovanje Zagovornika in redno letno poročilo Zagovornika za leto...
25. 8. 2022