Zagovornik Vladi RS priporoča, da pri spremembi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti upošteva premoženjsko stanje in digitalne kompetence upravičencev

10. 10. 2022
Oseba za računalnikom

Zagovornik načela enakosti Vladi Republike Slovenije priporoča, da pri spremembi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti upošteva načelo enakosti. Tako naj upravičence do ugodnosti utemelji na izvedenih analizah, kot to določa 18. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD). Pri določanju kategorij upravičencev naj upošteva njihovo premoženjsko stanje in dejanske digitalne kompetence. Poleg tega naj pri izvedbi zakona zagotovi regijsko enakomerno dostopnost do usposabljanj.

Zagovornik je prejel večje število pobud za izvedbo ocene diskriminatornosti določb Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (v nadaljevanju ZSDV), ki določa prejemnike digitalnih bonov ’22. Pobudniki so zatrjevali diskriminacijo ljudi, starih 55 let in več, v primerjavi s skupino osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki so prejeli digitalne bone ’22.

Zagovornik je izvedel oceno diskriminatornosti  ZSDV v delu, ki določa upravičence do digitalnega bona. Ugotovil je, da skupini nista v primerljivem položaju, ker se pri vsaki od njiju z različnima ukrepoma zasleduje drugačen cilj. Zato je ocenil, da različna ureditev pridobitve bona ’22 za starejše od 55 let in za šolajoče ne pomeni diskriminatornosti predpisa zaradi starosti.

V nadaljevanju je Zagovornik ugotovil tudi, da ukrepa za obe starostni skupini upravičencev sodita med spodbujevalne ukrepe. Pri sprejemanju spodbujevalnega ukrepa pa mora zakonodajalec slediti določbam 17. in 18. člena ZVarD. Dodeljevanje (denarnih) ugodnosti mora biti namreč po zakonu utemeljeno na analizah, ki dokazujejo in upravičujejo dejansko potrebo po odpravi manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino. Zagovornik je ugotovil, da potrebne analize, ki bi dokazovale manj ugoden položaj oseb, ki bi tak bon potrebovale, niso bile opravljene.

Splošna določba, da so do denarne ugodnosti v višini 150 EUR upravičene vse osebe, stare 55 let ali več, ne glede na dejansko potrebo po izobraževanju za dvig digitalne pismenosti in ne glede na premoženjsko stanje, po Zagovornikom mnenju zaradi omejenega števila mest na tečajih ni ustrezna za doseganje zadanih ciljev. Na pet tisoč mest se namreč ne bi nujno prijavili posamezniki, ki bi to najbolj potrebovali, temveč tisti, ki bi na prijavno mesto prišli med prvimi. Nekateri, ki se zaradi osebnih okoliščin, kot so gibalna oviranost, premoženjsko stanje, kraj bivanja ipd. ne bi uspeli prijaviti na tečaj, čeprav so del ciljne skupine upravičencev, očitno ne bi  imeli možnosti dostopa do ukrepa pod enakimi pogoji kot osebe, ki takšne okoliščine nimajo. Hkrati se tistim, ki imajo ustrezne digitalne kompetence, teh ne bi upoštevalo, s čimer bi bili postavljeni v slabši položaj zaradi svoje izobrazbe.

Denarno subvencijo za nakup računalniške opreme bi bilo smiselno dodeliti posameznikom, ki denarno pomoč dejansko potrebujejo zaradi slabega premoženjskega stanja. Slednje velja za obe skupini upravičencev, tako starejše od 55 let kot tudi učence, dijake in študente.   

Celotno priporočilo in ocena diskriminatornosti sta dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-spremembe-zakona-o-spodbujanju-digitalne-vkljucenosti/.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023