Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik prvič z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom

18. 11. 2020

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetu Podgoršku predstavil delo Zagovornika v letu 2019. Govorila sta tudi o aktualnih izzivih s področja zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

Eden najbolj perečih izzivov je dostop do spleta, ki ponekod v Sloveniji še vedno ni mogoč in se zato nekateri učenci ne morejo neposredno vključiti v izobraževalni proces na daljavo. Nedostopnost interneta pomeni veliko oviro tudi za možnost dela od doma in nenazadnje tudi za konkurenčen razvoj podeželja in kmetij.

Kot je povedal dr. Podgoršek, si ministrstvo prizadeva vzpostaviti pogoje, da bi imeli tudi ljudje na podeželju enake možnosti. Že pred pojavom novega koronavirusa so poskušali s sredstvi iz Programa za razvoj podeželja zagotoviti spletno povezanost tudi tistih delov Slovenije, kjer vzpostavitev dostopa do spleta za ponudnike telekomunikacijskih storitev ni tržno zanimiva. Spomladi bodo javni razpis, ki bi omogočil izgradnjo širokopasovne infrastrukture, ponovili, saj še vedno ostaja nekaj belih lis, med drugim tudi koroška regija, je napovedal minister.

Sogovornika sta spregovorila tudi o položaju žensk na podeželju in kmečkih žena, ki so še posebej izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti. Ministrstvo že vrsto let podpira Zvezo kmetic Slovenije, nevladno organizacijo, ki na različne načine osvešča kmečke ženske o njihovih pravicah in o prepoznavanju različnih vrst nasilja, da se lahko postavijo zase, je povedal minister. Skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je kmetijsko ministrstvo pripravilo tudi študijo o življenju žena na podeželju, iz katere so ugotovili, da so potrebni dodatni napori za odpravo neenakosti žensk na kmetijah. Eden od ukrepov je lanska vzpostavitev Sveta za ženske na podeželju, katerega predsednica je Vlasta Nusdorfer in ki ministrstvu daje predloge za izboljšanje položaja teh žensk.

V Sloveniji je velik izziv tudi diskriminacija Romov. Kmetijsko ministrstvo pripravlja spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, na podlagi katere bi lahko konkretneje pristopili k ureditvi nezakonitih romskih naselij, je pojasnil Podgoršek.

Miha Lobnik je aktivnosti ministrstva pozdravil in zagotovil sodelovanje Zagovornika pri teh pomembnih prizadevanjih, da bi bile enake možnosti zagotovljene vsem prebivalcem Slovenije.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023