Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011

23. 2. 2023
Oseba na invalidskem vozičku

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.

Zagovornik je ob obravnavi domnevne diskriminacije zaradi nedostopnosti medijskih vsebin osebam z okvaro vida ali motnjami branja ugotovil, da zakonodaja ne določa niti minimalnih zahtev za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Diskriminacije v tem primeru, ki ga je zaključil februarja 2021, prav zato ni ugotovil.

Vladi in ministrstvom je tudi zaradi tega primera v preteklosti že priporočil sprejetje minimalnih zahtev glede ukrepov za dostopnost dobrin in storitev ljudem z invalidnostmi. Po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do blaga in storitev izrecno prepovedana. Minimalne zahteve za dostopnost bi moral predpisati minister, pristojen za invalidsko varstvo, že leta 2011.

Zagovornik priporočilo zdaj ponavlja, saj je pri odločanju o tožbi prijavitelja domnevne diskriminacije na področju medijev proti omenjeni odločitvi Zagovornika iz leta 2021 tudi Upravno sodišče potrdilo, da diskriminatorne obravnave pri dostopu do dobrin in storitev ni mogoče očitati, če predpisi, ki bi določali minimalne zahteve za dostopnost, še niso bili sprejeti.

Odsotnost pravilnika torej otežuje izvajanje določb ZIMI in zmanjšuje varstvo pred diskriminacijo ljudi z invalidnostmi po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Zato je Zagovornik ministrstvu za delo priporočil, naj minister pravilnik o dostopnosti blaga in storitev sprejme nemudoma.

To je kratek povzetek priporočila, ki je v celoti dostopno na spletni strani Zagovornika na naslovu: https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-pravilnika-o-minimalnih-zahtevah-za-dostopnost-do-blaga-in-storitev-ki-so-na-voljo-javnosti/.

Več o primeru ugotavljanja diskriminacije senzorno oviranih oseb pri dostopu do medijskih vsebin in o preteklem priporočilu vladi glede pravilnika je na naslovu: https://zagovornik.si/zagovornik-vladi-priporocil-sprejetje-ukrepov-za-boljso-dostopnost-medijev-za-ljudi-s-senzornimi-ovirami/.

Sodba Upravnega sodišča v primeru tožbe prijavitelja diskriminacije proti odločbi Zagovornika glede dostopnosti medijskih vsebin senzorno oviranim osebam je na: https://zagovornik.si/izdelki/pri-dostopnosti-televizijskih-vsebin-za-senzorno-ovirane-diskriminacija-ni-bila-ugotovljena/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023